Ing.

Tomáš Lázna

CEITEC VUT, RG-3-02 – vědecký pracovník

Tomas.Lazna@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Tomáš Lázna

Publikace

 • 2020

  LÁZNA, T.; GÁBRLÍK, P.; JÍLEK, T.; BURIAN, F. Simulating UAS-Based Radiation Mapping on a Building Surface. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2020. s. 130-147. ISBN: 978-3-030-43890-6. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

 • 2019

  LÁZNA, T.; FIŠERA, O.; KAREŠ, J.; ŽALUD, L. Localization of ionizing radiation sources via an autonomous robotic system. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, 2019, roč. 186, č. 2-3, s. 249-256. ISSN: 0144-8420.
  Detail | WWW

  LÁZNA, T. Localization of Gamma Radiation Sources. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2019. s. 556-560. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail

 • 2018

  LÁZNA, T. Robotic Localization of Radiological Sources. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2018. s. 373-377. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  LÁZNA, T. The Visualization of Threats Using the Augmented Reality and a Remotely Controlled Robot. In IFAC-PapersOnLine. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2018. s. 444-449. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  LÁZNA, T. Optimizing the Localization of Gamma Radiation Point Sources using a UGV. In 2018 ELEKTRO. 2018. s. 1-6. ISBN: 978-1-5386-4758-5.
  Detail | WWW

  GÁBRLÍK, P.; LÁZNA, T. Simulation of Gamma Radiation Mapping Using an Unmanned Aerial System. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier B.V., 2018. s. 256-262. ISSN: 2405-8963.
  Detail | WWW

  LÁZNA, T.; GÁBRLÍK, P.; JÍLEK, T.; ŽALUD, L. Cooperation between an unmanned aerial vehicle and an unmanned ground vehicle in highly accurate localization of gamma radiation hotspots. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1729-8814.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  LÁZNA, T. Robotické měření záření gama. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 196-198. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

  LÁZNA, T.; JÍLEK, T.; GÁBRLÍK, P.; ŽALUD, L. Multi-Robotic Area Exploration for Environmental Protection. In Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Cham, 2017. s. 240-254. ISBN: 978-3-319-64634-3. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

 • 2016

  LÁZNA, T.; ŽALUD, L. Robotický systém pro CBRN mise. XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN: 978-80-01-06029- 2.
  Detail | WWW

 • 2015

  LÁZNA, T.; ŽALUD, L. Terénní měření záření gama pomocí průzkumného robotu. XXXVII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015. ISBN: 978-80-01-05822- 0.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.