Ing.

Radim Číž

Ph.D.

FEKT, UTKO – odborný asistent

+420 54114 6935
cizr@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radim Číž, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 01.01.1994 - 31.12.1999

    VŠB-TU Ostrava
    Elektronika a sdělovací technika

Doplňující informace:

Ing. Radim Číž (1974) je absolventem magisterských studijních programů „Elektronika a sdělovací technika“ na FEI VŠB-TU Ostrava a „Řízení a ekonomika podniku“ na FP VUT v Brně. Na Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně působí od roku 1999. V současné době je zde zaměstnán jako asistent a podílí se také na rozvoji a správě lokální počítačové sítě. Odborně se zaměřuje na metody přenosu dat v optických a metalických sítích, přičemž jeho hlavní specializací jsou technologie digitálních účastnických přípojek (xDSL) a jejich spektrální kompatibilita. Rovněž se věnuje tvorbě aplikací řízených jednočipovými mikropočítači z oblasti měření a automatizace. Pedagogicky je zapojen do výuky předmětů souvisejících s komunikačními technologiemi a programováním.

Ing. Radim Číž byl hlavním řešitelem projektů FRVŠ č. 0160/2001/G1 „Modulační metody pro VADSL systémy“ a  č. 2995/2005/F1 „Inovace předmětu Teorie sdělování“, také se aktivně podílel na řešení projektu GAČR reg. č. 102/03/0762 „Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí modelů reálných přístupových sítí“.

Přehled zaměstnání

  • 01.01.2000 - 31.12.2005

    Vysoké učení technické v Brně
    technický pracovník, asistent