prof. RNDr.

Radim Chmelík

Ph.D.

FSI, ÚFI OOPM – profesor

+420 54114 2795
chmelik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1989, RNDr., Přírodovědecká fakulta, UJEP Brno, obor Fyzika pevných látek
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2002, docent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2012, profesor,  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1989-1993, odborný pracovník, Ústav přístrojové techniky AVČR, Brno
 • 1993-2002, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství, FSI, VUT v Brně
 • 2002-2012, docent, Ústav fyzikálního inženýrství, FSI, VUT v Brně
 • 2012-dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství, FSI, VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • nekoherentní holografická mikroskopie
 • kvantitativní fázové zobrazování
 • mikroskopie trojrozměrných objektů
 • mikroskopie v kalných prostředích
 • aplikace holografické mikroskopie v biologii živé buňky
 • experimentální biofotonika

Univerzitní aktivity

 • 2003-2014, proděkan pro studijní záležitosti, FSI VUT v Brně
 • 2014-dosud, zástupce ředitele vědu a studium, CEITEC VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2003-dosud, člen rady doktorského studijního oboru "Aplikovaná fyzika" na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
 • 2005-2006, externí člen vědecké rady ÚPT AV ČR v Brně
 • 2007-dosud, externí člen Rady ÚPT AV ČR, v.v.i.
 • 2007-dosud, člen rady doktorského studijního oboru "Optika a optoelektronika" na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
 • 2010-dosud, člen OSA, SPIE
 • 2018-dosud, člen Akademického sněmu AVČR

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2013, Cena Wernera von Siemense v kategorii Nejvýznamnější výsledek vývoje / inovace
 • 2013, Nejlepší spolupráce roku 2013, 1. místo (soutěž pořádaná AFI, AmCham, TAČR)
 • 2016, Česká hlava - Cena společnosti Kapsch, cena Invence: Vynález koherencí řízeného holografického mikroskopu
   

Projekty

 • Obrazová rekonstrukce trojrozměrných objektů metodami holografické konfokální mikroskopie (GAČR 202/04/410, 2004-2006)
 • Využití digitálního holografického mikroskopu pro výzkum dynamiky živé buňky a dovršení vývoje nového multifunkčního mikroskopu (GAČR 202/08/0590, 2008-2010)
 • Anorganické nanomateriály a nanostruktury (Výzkumný záměr, 2005-2012)
 • Multimodální holografický mikroskop (TIP MPO FR-TI4/660, 2012-2014)
 • Centrum digitální optiky (Centrum kompetence TAČR TE01020229, 2012-2019)
 • Pokroky nekoherentní holografické mikroskopie při použití fotonických simulací a principů singulární optiky (GAČR SP 15-14612S, 2015-2017)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

254

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

281