Ing.

Radim Blecha

Ph.D.

FSI, ÚVSSR VCAM – odborný asistent

+420 54114 3415
blecha.r@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radim Blecha, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Stavba vyrobních strojů a zařízení
 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2000 - 2005, odborný asistent, Výzkumné centrum automatické manipulace
 • 2006 - 2010, vědecko-výzkumný pracovník II, Výzkumné centrum automatické manipulace
 • 2010 - dosud, odborný asistent, ÚVSSR, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Elektrotechnika a elektronika (laboratorní cvičení)
 • Magisterské studium: Počítačové modelování součástí (cvičení), Základy stavby výrobních strojů (cvičení)
 • Vedení bakalářských prací z výrobních strojů a robotiky
 • Vedení diplomových prací z výrobních strojů
 • 2009 - dosud, přednášky na TU Chemnitz, SRN (automatické systémy výměny nástrojů, automatické systémy výměny obrobků)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1998 - 2006 Adaptivita průmyslových robotů při manipulačních a montážních operacích
 • 2000 - 2005 Automatizace výrobních strojů a systémů
 • 2005 - dosud Management rizik ve stavbě výrobních strojů
 • 2006 - 2009 Rychlá automatická manipulace
 • 2006 - 2009 Postprocesní a inprocesní kontrola

Spolupráce s průmyslem

 • 2019, Analýza rizik a bezpečnosti soustruhů KL 285, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Posouzení funkční bezpečnosti soustružnického centra KL 285 MC
  SIEMENS 828D, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Analýza rizik a bezpečnosti hybridního centra WeldPrint MCV 5X, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2019, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCV 1000 5AX, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost

 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost

 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 C, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1000 C v.č. 1840, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustružnického centra EXPERTURN 1000 C v.č. 1840, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti strojů z produkce TOS KUŘIM – OS, a.s. výrobních řad FU, FRU a SKD, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2018, Analýza rizik a integrované bezpečnosti pneumaticko-hydraulického bucharu KHZ 8A, hlavní řešitel, zadavatel Šmeral Brno a.s.

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko

 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko

 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra MCV 800, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCV 800, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotizované buňky 1R16, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky 1R12, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky HŘÍDELCENTRUM 1R10, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 017, Analýza rizik a bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra MCU 450, hlavní řešitel, zadavatel KOVOSVIT MAS, a.s.

 • 2017, Analýza a posouzení rizik pro projekt Zkušebna – testování parních turbín – NoloadTest, hlavní řešitel, zadavatel SIEMENS, a.s.

 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č.1811, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2017, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č. 1811, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2017, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č. 1811, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky ROTORCENTRUM 1R07, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2017, Posouzení funkční bezpečnosti robotické linky ROTORCENTRUM 1R07, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2017, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility robotické linky ROTORCENTRUM 1R07 dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2016, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1250 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 016, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1250 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti důlního kombajnu KS 600, zadavatel OSTROJ, a.s. Opava

 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů FU 150, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra s posuvným stojanem FUT 150, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2016, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility strojů řady FU dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2015, Analýza rizik a bezpečnosti stroje SKDY 63/80D, zadavatel ČKD BLANSKO - OS, a.s.

 • 2015, Posouzení funkční bezpečnosti dvoustojanového svislého soustruhu s pojízdným portálem SKDY 63/80 D; zadavatel ČKD BLANSKO - OS, a.s.

 • 2015, Analýza rizik a bezpečnosti kabiny obsluhy HCW 2, zadavatel HESTEGO, a.s.

 • 2015, Analýza rizik bezpečnosti stroje EXPERTURN 1250 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2015, Analýza funkční bezpečnosti stroje EXPERTURN 1250 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2015, Posouzení funkční bezpečnosti stroje MCV, zadavatel TAJMAC-ZPS, a.s.

 • 2015, Analýza rizik a integrované bezpečnosti svislého kovacího lisu LMZ 4000, zadavatel ŠMERAL Brno, a.s.

 • 2014, Analýza rizik a bezpečnosti pětiosého vertikálního obráběcího centra MCU 1100V-5X, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2014, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCU 1100, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 MC, zadavatel TOS VARNSDORF, a.s.

 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti u vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A – VR/A20, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti horizontálního obráběcího centra FUEQ 125 WR/5, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2012, Posouzení funkční bezpečnosti řady strojů SP430, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje ŠKODA HCW, zadavatel ŠKODA MT, a.s.

 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti hřeblového dopravníku DH 726 K, hlavní řešitel, zadavatel OSTROJ, a.s. Opava

 • 2012, Posouzení funkční bezpečnosti soustružnického obráběcího centra MTC 630, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti technologické linky na výrobu žaluzií v konfiguraci VT 12 NC (TRIANGL 14 NC), RDS, COMPLETO, zadavatel ZEBR, spol. s r.o.

 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti vodorovného vyvrtávacího a frézovacího stroje WHQ 13 MC,  zadavatel TOS VARNSDORF, a.s.

 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 MC, zadavatel TOS VARNSDORF, a.s.

 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FUEQ 125, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u horizontálního obráběcího centra FUEQ 125 WR, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FRUFQ s otočným stolem, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2011, Analýza ryzik a bezpečnosti indukčního ohřívacího zařízení s ohřívačem KSO 800/1,5-C35,  zadavatel Roboterm spol. s r.o.

 • 2011, Analýza rizik a bezpečnosti stroje FRUFQ 450c,  zadavatel TOS Kuřim - OS, a.s.

 • 2011, Analýza rizik a bezpečnosti stroje POWERTURN 1600 C-M 2APC, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2011, Posouzení požadavků na elektrický rozváděč určený pro vybrané obráběcí stroje, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti kapotáže stroje WHN 110,  zadavatel HESTEGO s.r.o.

 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje FUQ 150, zadavatel TOS Kuřim - OS, a.s.

 • 2010, FMEA analýza procesu výměny nástrojů u stroje POWERTURN 1600 C-M, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje POWERTURN 2000 C-M, zadavatel TOSHULIN, a.s.

 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje SKD 40/47 D,  zadavatel ČKD Blansko Holding, a.s.

 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje KSO 630/4-C20, zadavatel Roboterm spol. s r.o.

 • 2009 - 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje SKD 40/47,  zadavatel ČKD Blansko Holding, a. s.

 • 2009 - 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje MMC 1500, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2008 - 2009, Analýza rizik a bezpečnosti stroje ROLLER 2800,  zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2008, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů TT 75, zadavatel TOS, a. s. Čelákovice

 • 2007-2008, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů SP 430,  zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti strojů SP 180/280,  zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti strojů MULTICUT 500, zadavatel KOVOSVIT MAS, a.s.

 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti paletového zakladače pro stroj MCU 630 V5X, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.

 • 2006, Analýza rizik stroje TMZ 642 CNC,  zadavatel TAJMAC - ZPS,a.s.

 • 2006, Automatická třídící stanice ucpávek, člen řešitelského týmu, zadavatel AGA – Speciální technická pryž, s.r.o.

 • 2005, Vývoj aplikované výměny nástrojů, člen řešitelského týmu, zadavatel Strojírny TYC

 • 2004, Pilotní rizikostní analýza stroje Mori-Say TMT 626 CNC, člen řešitelského týmu, zadavatel TAJMAC - ZPS,a.s.

Projekty

 • 2000 - 2004, Výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologie, projekt MŠMT LN00B128 (www.rcmt.cvut.cz), člen řešitelského týmu
 • 2005 - 2011, Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie, projekt MŠMT 1M0507 (www.rcmt.cvut.cz), člen řešitelského týmu
 • 2006 - 2008, Podpora profese mechatronik – další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU“ - projekt EU a Jihomoravského kraje v rámci programu Iniciativy společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko č. CZ.04.4.83/4.1.00.1/0140. (http://www.tavr.at/cz), člen řešitelského týmu
 • 2008 - 2010, MINOS - Europäisches Konzept für die Zusatzqualifikation von Fachkräften in der globalisierte industriellen Produktion - EU projekt No. 2005-146319 “MINOS”,  EU projekt No. DE/08/LLP-LDV/TOI/147110 “MINOS**” (http://www.minos-mechatronic.eu), člen řešitelského týmu
 • 2009 - dosud, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://opvk22.umt.fme.vutbr.cz/), člen řešitelského týmu
 • 2009 - dosud, Znalosti a dovednosti v mechatronice - Transfer inovací do praxe - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://mechatronika.fme.vutbr.cz/CZ/index.aspx), člen řešitelského týmu
 • 2011 - dosud, Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/655, člen řešitelského týmu
 • 2011 - dosud, Podpora vývoje způsobilých strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/780, člen řešitelského týmu

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

22

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

6