Ing.

Petr Vosynek

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – odborný asistent

vosynek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Projekty

 • 2011

  Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Vytvoření experimentální ukázkové úlohy modelu zatěžování proximální části stehenní kosti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail