Detail projektu

Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Rozvoj výpočetní techniky se významně promítl, jak do rozvoje metod mechaniky, tak do vývoje experimentální techniky, což umožňuje řešení celé řady biomechanických problémů lékařské praxe. Na ÚMTMB se biomechanika rozvijí od roku 1986 se zaměřením na řešení především klinických problémů v oblastech soustav kosterně svalové, srdečně cévní a vokálních a sluchových orgánů. S rozvojem biomechaniky narůstá zájem o řešení nových problémů. V rámci jednotlivých témat disertačních prací jsou výpočtovým a experimentálním modelováním řešeny konkrétní problémy.

Označení

FSI-S-10-52

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

ŽAMPACHOVÁ, E.; MRÁZEK, M. Design Optimization of Frame Structures. In MENDEL 2011 - 17th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. p. 307-313. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

VAŠEK, M.; MATUG, M.; MIŠUN, V.: Laditelný vokální trakt; Laditelný model vokálního traktu. A2/608. (funkční vzorek)
Detail

BURŠA, J.; SKÁCEL, P.: Upínací svorky; Svorky pro zrychlené upínání měkkých biologických tkání při dvouosých zkouškách. A2/715a. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

MATUG, M.; VAŠEK, M.; MIŠUN, V.: Držák kavit; Univerzální držák kavit. A2/608. (funkční vzorek)
Detail

VAŠEK, M.: Plátkový element; Plátkový element - generátor zdrojového hlasu. A2/714. (funkční vzorek)
Detail