doc. Ing.

Petr Svoboda

Ph.D.

FSI, ÚK OT – docent

+420 54114 3215
Petr.Svoboda@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2016, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2009, Ph.D., Fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, studijní obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2005, Ing., Fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, studijní obor Aplikovaná mechanika.

Přehled zaměstnání

 • 2016-dosud, docent, odbor Tribologie, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2009-2015, odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2006-2008, technicko hospodářský pracovník, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2005-2009, doktorand doktorský prezenční studium FSI VUT v Brně  

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované v bakalářském studijním programu  B-STI Strojní inženýrství: CAD (FSI-3CD), Konstruování (FSI-2K), Konstruování a CAD (FSI-4KC).
 • Předměty vyučované v doktorském studijním programu D4Z-P Stroje a zařízení: Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení (FSI-9VPR).
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti tribologie.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hlavní oblasti vědeckého výzkumu: studium přechodových jevů v mazacích filmech, zajištění funkce mazaných kontaktů v kritických fázích provozu, experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách, optické metody pro studium tenkých mazacích filmů, elastohydrodynamické a smíšené mazání.
 • Základní scientometrické ukazatele podle ISI Web of Knowledge: celkový počet článků 16, celkový počet citací 105, celkový počet citací bez autocitací 88, průměrný počet citací na článek 6,56, h-index 7.
  ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-5534-2012

Akademické stáže v zahraničí

 • 2015 - University of Birmingham, School of Metallurgy and Materials, Birmingham, Velká Británie.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2019-dosud, člen hodnotícího panelu technických věd Grantové agentury České republiky.
 • 2019-dosud, hodnotitel projektů v programech Technologické agentury České republiky.

Klíčová slova

 • Experimentální výzkum.
 • Konstruování strojů.
 • Tribologie.

Projekty

 • Experimentální studium mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách (BD 136 3032), 2006.  
 • Experimentální studium utváření mazacího filmu za podmínek nedostatečného mazání (grant GAČR č. 13-30879P), 2013-2015.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

92

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

95

Citace ostatní (bez autocitací)

45