doc. Ing.

Petr Marcoň

Ph.D.

FEKT, UTEE – docent

+420 54114 6297
marcon@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.07.2004 - 18.06.2007

  VUT v Brně, FEKT
  Bakalářské studium v oboru Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

 • 29.06.2007 - 08.06.2009

  VUT v Brně, FEKT
  Magisterské studium v oboru Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

 • 01.09.2009 - 19.09.2013

  VUT v Brně, FEKT
  Postgraduální studium v oboru Teoretická elektrotechnika

 • 26.11.2019 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Docent v oboru Teoretická elektrotechnika

Přehled zaměstnání

 • 01.11.2009 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Technický pracovník na ÚTEE

 • 31.12.2013 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Odborný asistent na ÚTEE, (CVVOZE)

 • 01.01.2014 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Výzkumný pracovník na ÚTEE

Pedagogická činnost

V pedagogické oblasti se podílí na výuce následujících předmětů:

 • Elektrotechnika (HELE, BEL1, BEL2)
 • Měření v elektrotechnice (BMVA, KMVA)
 • Speciální měřicí metody (přednáška pro studenty doktorského studia na téma měření difuzních obrazů a susceptibility)

Garantem předmětů:

 • BPZE - Selected Topics of Electrical Engineering in English
 • HELE - Elektrotechnika (pro obor Angličtina v elektrotechnice a informatice)

Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Analýza artefaktů v difuzně vážených obrazech
 • Detekční algoritmy pohybujících se objektů
 • Komunikační rozhraní pro decentralizované systémy v oblasti Průmyslu 4.0
 • Měření magnetické susceptibility
 • Speciální měřicí metody
 • Zpracování difuzně vážených obrazů

Akademické stáže v zahraničí

 • 15.09.2010 - 15.12.2010

  Paříž, Francie
  Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP). Zaměření: Práce na projektu Papilon gaz (řízení škrtící klapky motoru)

 • 10.04.2018 - 10.10.2018

  Magdeburg, Německo
  Otto von Guericke Universität Magdeburg, Institut für Automatisierungstechnik. Zaměření: Komunikace mezi decentralizovanými systémy v rámci Industrie 4.0

Klíčová slova

Analýza artefaktů v MRI obrazech, detekční algoritmy, komunikační protokoly, magnetická susceptibilita, měření, Node-RED, Průmysl 4.0, segmentace, smart grid, speciální měřicí metody, zpracování obrazů.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2007: Cena děkana za bakalářskou práci
 • 2009: Cena děkana za diplomovou práci

Projekty

Člen projektového týmu při řešení následujících projektů:

 • 20182019: TF04000074 - Digitální reprezentace zařízení jako konfigurovatelného AAS pro výrobní IT (spoluřešitel)
 • 2012 – 2015: CZ.1.07/2.3.00/20.0175 - Rozvoj potenciálu lidských zdrojů pro vědu a výzkum v oblasti elektrotechniky
 • 2012 – 2014: GAP102/12/1104 - Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami (GA0/GA).
 • 2012: FRVŠ 2548/2012/G1 - Pracoviště pro měření statické a dynamické hysterezní smyčky
 • 2011 – 2013: GAP102/11/0318 - Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik (GA0/GA).
 • 2011: FRVŠ 2922/G1 - Průvodce elektrickou instalací
 • 2009 - 2012: Institut experimentálních technologií 1

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Progress In Electromagnetics Research Symposium
 • Hodnotitel TAČR
 • Recenzent několika časopisů a konferencí