Ing.

Petr Lošák

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – odborný asistent

+420 54114 2873
losak@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Lošák, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 20.08.2002 - 13.06.2007

  VUT Brno
  Strojní inženýrství Titul Ing. Diplomová práce: Analýza dynamických vlastností vysokotlakého stupně parní turbíny

 • 15.08.2007 - 29.11.2011

  VUT Brno
  Aplikované vědy v inženýrství Titul Ph.D. Dizertační práce: Optimalizace modálního tlumení lopatek vysokotlakých stupňů parních turbín

Přehled zaměstnání

 • 01.06.2009 - 31.08.2012

  LK Engineering a.s

 • 01.09.2012 - ...

  VUT Brno
  Odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Kinematika
 • Dynamika
 • Technická mechanika
 • Statika
 • Stochastická mechanika
 • Dynamika rotorových soustav

 

Vědeckovýzkumná činnost

Dynamika - Optimalizace tlumení lopatek VT stupňů parních turbín