Ing.

Petr Lošák

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – odborný asistent

+420 54114 2873
losak@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Lošák, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  KLÍMA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M.; LOŠÁK, P. Effect of solid rotor slit dimensions on electromagnetical and mechanical properties of induction machine. In IEEE EEEIC 2020. Madrid, Španělsko: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. s. 706-709. ISBN: 978-1-7281-7455-6.
  Detail | WWW

  KOTOUL, M.; ŠEVEČEK, O.; LOŠÁK, P.; SKALKA, P. FEM analýza OK vodní turbíny s uvažováním zatížení dle CFD výpočtů pro zvolené provozní stavy. Brno: 2020.
  Detail

 • 2019

  BÁRTA, J.; UZHEGOV, N.; LOŠÁK, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M.; PYRHÖNEN, J. Squirrel Cage Rotor Design and Manufacturing for High-Speed Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, roč. 66, č. 9, s. 6768-6778. ISSN: 0278-0046.
  Detail | WWW

 • 2018

  BAI, Y.; TOFEL, P.; HADAŠ, Z.; SMILEK, J.; LOŠÁK, P.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. Investigation of a cantilever structured piezoelectric energy harvester used for wearable devices with random vibration input. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2018, roč. 106, č. 106, s. 303-318. ISSN: 0888-3270.
  Detail | WWW

  HUZLÍK, R.; LOŠÁK, P.; KURFŰRST, J.; ONDRŮŠEK, Č. Modification of Frame for Synchronous Machine with Permanent Magnet. In Mechatronics 2017 Recent Technological and Scientific Advances. Berlín: Springer Verlag, 2018. s. 296-301. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  BŘEZINA, L.; LOŠÁK, P. Model of car suspension with parametric uncertainty. In Engineering mechanics 2017. 2017. s. 214-217. ISBN: 978-80-214-5497-2.
  Detail

  HOUFEK, L.; HOUFEK, M.; LOŠÁK, P. Experimentální a výpočetní modelování expandéru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-10.
  Detail

 • 2016

  BÁRTA, J.; ONDRŮŠEK, Č.; LOŠÁK, P.; VLACH, R. Design of High-Speed Induction Machine for the 6 kW, 120 000 rpm Helium Turbo-Circulator. In USB Proceedings 2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM). 2016. s. 1552-1558. ISBN: 978-1-5090-2537-4.
  Detail | WWW

  MARCIÁN, P.; LOŠÁK, P.; KAISER, J.; BORÁK, L. Estimation of Orthotropic Mechanical Properties of Human Alveolar Bone. In Engineering Mechanics 2016. 2016. s. 370-373. ISBN: 978-80-87012-59- 8.
  Detail

 • 2014

  LOŠÁK, P. Identification of Vibration Causes Based on Spectrograms During the Straightening Process. In ENGINEERING MECHANICS 2014. 1. 2014. s. 368-371. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

  ONDRA, V.; LOŠÁK, P. Comparison of Modal Parameter Estimation Techniques For Experimental Modal Analysis. In ENGINEERING MECHANICS 2014. 1. 2014. s. 460-463. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

  LOŠÁK, P.; VLACH, R. Study of the response of the shaft loaded by Unbalanced Magnetic Pull. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of technology, 2014, 2014. s. 79-84. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  HRABOVSKÝ, J.; LOŠÁK, P.; HORSKÝ, J. Material parameters estimation of Small Punch test by two variants of genetic algorithms. In 22nd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2014. 1. Jasná: SVS FEM s.r.o., 2014. s. 57-65. ISBN: 978-80-905525-1- 7.
  Detail | WWW

 • 2013

  HRABOVSKÝ, J.; LOŠÁK, P.; HORSKÝ, J. Comparison of material models in the study of mechanical properties of the oxide scales. In STEELSIM 2013. 1. Ostrava: OCELOT, Lt., Ostrava, Czech Republic, 2013. s. 21-22. ISBN: 978-80-260-3912- 9.
  Detail

  HRABOVSKÝ, J.; LOŠÁK, P.; HORSKÝ, J. ESTIMATION OF FRACTURE TOUGHNESS OF THE OXIDE SCALES. In 22. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2013. 1. Brno: Tanger Ltd., 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-41- 3.
  Detail

  HRABOVSKÝ, J.; LOŠÁK, P.; HORSKÝ, J. Srovnání dvou optimalizačních metod při hledání materiálových parametrů pro protlačovací zkoušku. In Techsoft Engineering ANSYS 2013 Setkání uživatelů a konference. 1. Praha: ARCADEA, 2013. s. 55-62. ISBN: 978-80-905040-2- 8.
  Detail

 • 2011

  LOŠÁK, P.; MALENOVSKÝ, E. OPTIMIZATION OF BLADED DISK PASSIVE DAMPING ELEMENT. In ENGINEERING MECHANICS 2011. 1. Svratka: VUT Brno, 2011. s. 367-370. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail | WWW

 • 2008

  LOŠÁK, P.; MALENOVSKÝ, E. Optimization of the Damping Element Dimensions. In Computational Mechanics. Plzeň: Západoceská univerzita v Plzni, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712- 4.
  Detail

  LOŠÁK, P.; MALENOVSKÝ, E. Study of Damping Element Shape Influence on Natural Frequency. In ENGINEERING MECHANICS 2008. 2008. s. 144-145. ISBN: 978-80-87012-11- 6.
  Detail

 • 2007

  LOŠÁK, P.; MALENOVSKÝ, E. Contribution to the dynamic behaviour of bladed disk. Applied andComputational Mechanics, 2007, roč. 1, č. 2, s. 531-540. ISSN: 1802- 680X.
  Detail

  MALENOVSKÝ, E.; LOŠÁK, P. DYNAMICKÉ VLASTNOSTI OLOPATKOVANÝCH TURBINOVÝCH KOL. In Parní turbímy a jiné stroje 2007. Plzeň: 2007. s. 1-10. ISBN: 3-200-00689- 7.
  Detail

  LOŠÁK, P.; MALENOVSKÝ, E. ANALÝZA DYNAMICKÝCH VLASTNOSÍ VYSOKOTLAKÉHO STUPNĚ PARNÍ TURBÍNY. In Sborník Konference diplomových prací 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3406- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.