RNDr.

Petr Fuchs

Ph.D.

FEKT, UMAT – odborný asistent

+420 54114 6037
fuchsp@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Projekty

  • 2010

    Multimediální studijní opory pro předmět Matematika 1, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
    Detail

  • 2002

    Matematika a fyzika na FIT, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
    Detail