Ing.

Peter Mičian

FEKT, UEEN

+420 54114 6241
xmicia01@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Peter Mičian

Publikace

 • 2020

  MIČIAN, P. Analýza vlastností ATF pomocou kódu FEMAXI-6. In Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2019. Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2020. s. 115-122. ISBN: 978-80-02-02895-6.
  Detail

  KRÁL, D.; ZEMAN, M.; BUKVIŠOVÁ, Z.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; FILOVÁ, V.; MIČIAN, P.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; VARMUŽA, J. Dílčí výzkumná zpráva o využití aktivačních detektorů v prostředí vysoce energetických laserů - Průběžná zpráva za rok 2019. 2020. s. 1-26.
  Detail

 • 2019

  MIČIAN, P. Simulácie kritickosti bazénu skladovania vyhoreného jadrového paliva metódou Monte Carlo. In Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2018. Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2019. s. 52-57. ISBN: 978-80-02-02864-2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.