Ing.

Pavel Ramík

FSI, ÚADI OPJ – asistent

+420 54114 2269
ramik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Ramík

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1989, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, Obor Dopravní a manipulační technika

Přehled zaměstnání

 • 1990-dosud, odborný asistent, Ústav dopravní techniky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Hnací ústrojí (QHL)
 • Výpočtové metody (QVM)
 • Ročníkový projekt MV (QR1)
 • Ročníkový projekt SM (QR2)
 • Výpočtové modely (QMO)
 • Diplomový projekt I (M2335) (QDD)
 • Diplomový projekt (M2335) (QDP)
 • Seminář k diplomové práci (M2335) (QD6)
 • Organizace odborných exkurzí studentů do průmyslových podniků oboru (Škoda-Auto, BMW, AVL, Tatra atd.)
 • Organizace specializovaých výukových přednášek v oboru motorových vozidel a spalovacích motorů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vědekovýzkumná činnost se zaměřuje do dvou oblastí, a to motorová vozidla a spalovací motory a do oblasti termodynamických procesů při výrobě materiálů. V těchto oblastech byl či je členem řešitelského kolektivu řady grantových projektů.

Projekty

 • 1993-1994, Systém pro měření a analýzu pracovních cyklů spalovacích motorů, projekt 39/93-D Fondu na podporu tvůrčích aktivit VUT Brno
 • 1995-1997, Nová koncepce komplexního elektronického managementu zážehových spalovacích motorů, projekt GA ČR 101/95/1403
 • 1996-1998, Řešení procesu spalování pro nízkoemisní motory, projekt GA ČR 101/96/0995
 • 2001-2003, Komplexní optimalizace technologie plynulého odlévání ocelí včetně ocelí speciálních, projekt GA ČR 106/01/1464
 • 2001-2003, Optimalizace vlastností a technologie výroby odlitků z tvárné litiny o velmi vysoké hmotnosti (20t), projekt GA ČR 106/01/1164
 • 2001-2003, Komplexní třídimenzionální výpočtové modely klikového mechanismu, projekt GA ČR 101/01/0027
 • 2003-2005, Vytvoření komplexu modelů predikce technologických parametrů a tepelných procesů pro zdokonalení systémů řízení jakosti, projekt EU EUREKA E! 2716 COOP
 • 2003-2005, Optimalizace lití korundobaddeleytového materiálu EUCOR, projekt EU COST Action 526 APOMAT