Ing.

Pavel Mašek

Ph.D.

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6953
masekpavel@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě e-mailem.