doc. Ing.

Ondřej Šikula

Ph.D.

FAST, TZB – docent

+420 54114 7923
sikula.o@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - 2002    Ing.    Stavební inženýrství. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • 2003 - 2007    Ph.D. 3608V001 Pozemní stavby. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • 2012                doc.   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební.

Přehled zaměstnání

 • 2002 - 2003     Domiaart s.r.o., projektant (vzduchotechnika, vytápění, chlazení, energetický audit budov)
 • 2003 - 2007     Luftprojekt s r.o., projektant (vzduchotechnika, vytápění, chlazení)
 • 2003 - dosud   VUT v Brně, FAST, TZB, pedagogicko-vědecký pracovník
 • 2011 - 2012     AdMaS VUT v Brně, výzkumný pracovník
 • 2017 - dosud    AdMaS VUT v Brně, výzkumný pracovník

Pedagogická činnost

 • vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací
 • zavedení předmětu BT55 Ochlazování budov
 • zavedení předmětu CT51 Mechanika tekutin
 • garant předmětů bakalářského a magisterského stupně:  Ochlazování budov (BT55), Mechanika tekutin (CT51), Termomechanika (CT07),  Základy modelování (CT09), Chlazení (7T0)
 • školitel v doktorském studijním programu  P3607 Stavební inženýrství na VUT v Brně
 • školitel - specialista v doktorském studijním programu Teória a technika prostredia budov na STU v Bratislavě
 • školitel - konzultant v doktorském studijním programu Teória tvorby budov a prostredia na TU Košice
 • bližší informace

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování přenosu tepla a látky v budovách, prvcích a soustavách technických zařízení budov
 • Vývoj vlastních výpočetních modelů a softwarů: Software CalA, Software RadiA
 • Úsporné energetické systémy v budovách
 • Vnitřní prostředí budov

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.09.2005 - 01.02.2006

  Austria Vienna
  Doctoral internship at TU Vienna, Institute for Energy Systems and Thermodynamics.

 • 08.10.2007 - 10.10.2007

  Austria Gratz
  IEA ECBCS Annex 50 - Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings, Working Meeting Gratz

 • 01.06.2010 - 01.06.2010

  Austria Vienna
  Research internship at TU Vienna, Institute for Energy Systems and Thermodynamics.

 • 21.09.2010 - 24.09.2010

  Austria Vienna
  Building performance simulation conference. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology

 • 16.10.2012 - 16.10.2012

  Austria Vienna ATI
  Working meeting. Preparation of the 7th Framework EU project in cooperation with Austrian Institute of Technology (AIT).

 • 26.02.2014 - 27.02.2014

  Austria Wels
  CEPRI CZ.1.07/2.2.00/28.0301 - expoEnergy trade fair Wels 2014

 • 07.10.2014 - 09.10.2014

  Germany Berlin
  Research consultation at OpenFOAM User Conference with DHCAE Tools GmbH.

 • 12.11.2014 - 14.11.2014

  Germany Frankfurt am Main
  Working meeting. Preparation of Horizon 2020 EU project in cooperation with Technical University of Darmstadt, Department of Civil & Environmental Engineering.

 • 18.07.2016 - 22.07.2016

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 28.10.2016 - 30.10.2016

  Austria Vienna
  Invited lecture: LVA 259,302 - Current Topics in Building Performance. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 23.07.2017 - 30.07.2017

  University of Malaga, Spain
  ERASMUS + internship at University of Malaga, Department of Civil and Materials Engineering.

 • 20.11.2017 - 25.11.2017

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 04.12.2017 - 08.12.2017

  Austria University of Applied Sciences Burgenland
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 23.04.2018 - 27.04.2018

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 07.05.2018 - 11.05.2018

  Italy Bolzano
  ERASMUS + internship at Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology. Study of evolutionary algorithms and teaching.

 • 20.08.2018 - 26.08.2018

  University of Malaga Spain
  ERASMUS + internship at University of Malaga, Department of Civil and Materials Engineering.

 • 10.09.2018 - 14.09.2018

  Bratislava Slovakia
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 22.10.2018 - 28.10.2018

  Bratislava Slovakia
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 21.11.2018 - 23.11.2018

  Austria University of Applied Sciences Burgenland
  A scientific internship within the project: Danube Cooperation project: "DS-2016-0030 Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy building".

 • 03.12.2018 - 08.12.2018

  Austria Vienna
  Invited lecture: LVA 259,302 - Current Topics in Building Performance. Invited CFD Workshops. TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 20.05.2019 - 24.05.2019

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

 • 16.06.2019 - 22.06.2019

  Italy Bolzano
  ERASMUS + internship at Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology. Scientific cooperation.

 • 20.10.2019 - 25.10.2019

  Hungary Budapest
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS, Department of Building Service Engineering and Process Engineering.

 • 25.11.2019 - 30.11.2019

  Austria Vienna
  PROGRAM ERASMUS+ staff mobility - teaching assignments at TU Vienna. Department of Building Physics and Building Ecology.

Doplňující informace:

 • 2005 – 2006  studijní pobyt v rámci doktorského studia, Vienna University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, Institute for Energy Systems and Thermodynamics

Mimouniverzitní aktivity

Ondrej Sikula

Spolupráce s průmyslem

 • Tomton s.r.o. - vývoj kompaktního tělesa pro vytápění a chlazení budov
 • Remak a. s. - vývoj solárnícho vzduchového kolektoru integrovatelného ve VZT jednotkách
 • (bližší informace)

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2006 ocenění medailí SIGNUM PROSPERITATIS. VUT v Brně, FAST
 • 2014 mezinárodní ocenění společností The Euro-Mediterranean Institute for Sustainable Development při konferenci TMREES14
 • 2014 ocenění "Ohlašovatel roku 2014" za vynález s největším komerčním potenciálem
 • 2015 mezinárodní ocenění společností The Euro-Mediterranean Institute for Sustainable Development při konferenci TMREES15

Projekty

 • complete list here
 • Grant: Verification of 3D numerical models of diffusion phenomena by analytical methods. FAST/FSI-J-15-2802. 2015
 • Grant: Research and creation surrogate models using experiments and parametric CFD simulations. FAST-S-14-2372. 2014
 • Grant: The development of high efficiency radiator on the basis of the compact heat exchanger. HS123570211700. BUT. 2013
 • Grant: Research into possibilities of parametric solutions airflow and heat transfer in Building Services by CFD method. FAST-J-13-2098. BUT. 2013
 • Grant: Creation of numerical models for simulating cooling of buildings based on the radiative heat transfer against the night sky. FAST-J-12-1781. BUT. 2012
 • Grant: The development of solar air collector. FAST-S-11-1. BUT. 2011
 • Grant: IEA – ANNEX 50 – Prefabricated Systems for Low Energy Renovation of Residential Buildings. 2A-1TP1/119. 2007

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

50

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Člen výboru společnosti IBPSA-CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) (od roku 2015).
 • Člen výboru Společnosti pro techniku prostředí Územní centrum Brno
 • Člen (The International Building Performance Simulation Association)
  IBPSA.
 • Člen Českého klubu skeptiků SISYFOS
 • Členství v American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Atlanta - USA..
 • Člen Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations. (REHVA). Brussels - Belgium.
 • Člen The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). (https://www.cibse.org/about-cibse/what-we-do)