Ing.

Ondřej Krajsa

Ph.D.

FEKT, UTKO – odborný asistent

+420 54114 6932
krajsao@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

Patenty

  • 2016

    patent
    ŘÍHA, K.; KRAJSA, O.; ŠVEC, D.; KUBISTA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ TAT AA Biocenter AB, Goteborg, SE TATAA Biocenter s.r.o., Praha, CZ: Způsob optické kontroly manuálního zavádění pipetovaného materiálu. 306253, patent. (2016)
    Detail