Ing.

Ondřej Krajsa

Ph.D.

FEKT, UTKO – odborný asistent

+420 54114 6932
krajsao@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Závěrečná zpráva pro dohled nad katodickými stanicemi. Brno: 2019. s. 1-59.
  Detail

 • 2018

  SCHIMMEL, J.; SYSEL, P.; KRAJSA, O.; RYŠAVÝ, M. Fractional-Octave Filters for Energy-Efficient Noise Measurement for Sensor Networks. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. s. 243-247. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
  Detail

 • 2016

  MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; KRAJSA, O.; ZEMAN, K.; POSPÍCHAL, L.; KUBÍČEK, P.; BABKA, J. Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice. In Sborník příspěvků konference ČK CIRED. 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-87373-37- 8.
  Detail

 • 2015

  BOTTA, M.; ŠIMEK, M.; KRAJSA, O.; ČERVENKA, V.; PÁL, T. On Location Estimation Technique Based of the Time of Flight in Low-power Wireless Systems. Measurement Science Review, 2015, roč. 15, č. 2, s. 58-63. ISSN: 1335-8871.
  Detail | WWW

  ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; SYSEL, P.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; KRAJSA, O. Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations. METROL MEAS SYST, 2015, roč. [22], č. [1], s. 111-118. ISSN: 0860-8229.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M. Simulation of bidirectional traffic in WDM- PON networks. Przeglad Elektrotechniczny, 2014, roč. 90, č. 1, s. 95-100. ISSN: 0033- 2097.
  Detail | WWW

  ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; NOVOTNÝ, V.; KOTON, J. Distributed fiber sensor for acoustic vibrations. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. s. 368-371. ISBN: 978-5-7526-0649- 6.
  Detail

  KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; PAVLOVA, M.; KRAJSA, O. Analysis of Network Parameters Influencing Performance of Hybrid Multimedia Networks. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, roč. 2, č. 3, s. 122-128. ISSN: 1805- 5443.
  Detail

 • 2013

  KRAJSA, O.; ŠIFTA, R.; ŠEDÝ, J. A Comparative Study of The Modern Access Networks. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. 2013. s. 123-126. ISBN: 978-1-4799-0403- 7.
  Detail

  ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O.; HROUZA, O. Performance analysis of turbo codes. Communications, 2013, roč. 15, č. 2a/ 2013, s. 167-173. ISSN: 1335- 4205.
  Detail

  ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O.; HROUZA, O. Turbo blokové kódy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  KRAJSA, O.; ŠEDÝ, J. VoIP Performance Testing with Asterisk PBX. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. s. 128-130. ISBN: 978-80-227-4026- 5.
  Detail

 • 2012

  REICHERT, P.; ŠIFTA, R.; FILKA, M.; ŠPORIK, J.; KRAJSA, O. New generations of passive optical networks. In Third forum of young researchers. 1. Izhevsk: 2012. s. 425-432. ISBN: 978-5-7526-0531- 4.
  Detail

  KRAJSA, O.; SYSEL, P.; OMRAN, Y.; ŠEDÝ, J. A Comparison of VoIP performance and capacity over PON and metallic networks. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. 2012. s. 81-84. ISBN: 978-80-554-0570- 4.
  Detail

  KRAJSA, O.; MÍČA, I.; OMRAN, Y.; SYSEL, P. Secure VoIP protocols, its comparison and performance analysis. In Proceedings of the 2012 International Conference on Telecommunication Systems. 1. Praha: ATSMA, 2012. s. 150-153. ISBN: 978-0-9820958-6- 7.
  Detail

 • 2011

  KRAJSA, O.; FOJTOVÁ, L. Host distance measurement using ICMP protocol in IP networks. In Proceedings of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4283- 2.
  Detail

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P. Filterbank modulation techniques and its utilization in ADSL systems. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. s. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409- 2.
  Detail

  KRAJSA, O. Filtered Multitone Modulation and its comparison with OFDM modulation. In Proc. Int. Conf. Teleinformatics 2011. Dolní Morava: 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4231- 3.
  Detail

  ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M. Overlapped filtered multitone modulation and its optimization on VLIW DSP. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 86, č. 12, s. 91-95. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  KRAJSA, O. Communication system based on filterbank modulation techniques. In Proceedings of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4283- 2.
  Detail

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; KRAJSA, O.; CHMELAŘ, M.; BENEŠ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - závěrečná výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2011. BRNO: VUT, 2011.
  Detail

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P. DISCRETE TIME SYSTEMS. In DISCRETE TIME SYSTEMS. 1. 2011. s. 363-382. ISBN: 978-953-307-200- 5.
  Detail

  KRAJSA, O.; FOJTOVÁ, L. RTT measurement and its dependence on the real geographical distance. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. s. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409- 2.
  Detail

 • 2010

  ŘÍHA, K.; ČÍŽ, R.; KRAJSA, O.; CHMELAŘ, M.; BENEŠ, R. Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště - dílčí výzkumná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT reg. č. 2B06111 za rok 2010. BRNO: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010.
  Detail

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M. Optimized implementation of FMT modulation on DSP. In Advances in Communictions, Computers, Systems, Circuits and Devices. Puerto De La Cruz: wseas, 2010. s. 268-271. ISBN: 978-960-474-250- 9.
  Detail

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M. Non- overlapped FMT modulation in wireless networks. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. s. 174-178. ISBN: 978-960-474-208- 0.
  Detail

  SYSEL, P.; KRAJSA, O. Optimization of FIR filter implementation for FMT on VLIW DSP. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. s. 169-173. ISBN: 978-960-474-208- 0.
  Detail

 • 2009

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M. Half- overlapped Filtered MultiTone modulation for PowerLine Communication systems. In Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Systems. Rhodos: WSEAS Press, 2009. s. 596-599. ISBN: 978-960-474-097- 0.
  Detail

 • 2008

  KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; KRAJSA, O. Design of cryptography security of measuring systems. In Proceedings of Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2008. Amsterdam: IADIS, 2008. s. 148-151. ISBN: 978-972-8924-67- 6.
  Detail

  KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P. The implementation and comparison of non-overlapped and half- overlapped filtered multitone modulation. In Proceedengs of The 7th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING. 1. Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS, 2008. s. 272-277. ISBN: 978-960-474-035- 2.
  Detail

  KRAJSA, O.; KOUTNÝ, M. Possibilities of utilization of the FMT modulation in PCL systems. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2008. 1. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2008. s. 1-3. ISBN: 978-80-227-2939- 0.
  Detail

 • 2007

  ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O. Nové přístupy k řešení ekvalizace v moderních číslicových přenosových systémech - Průběžná zpráva grantu GAČR PostDoc číslo 102/06/P160, 2006- 2007. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-71.
  Detail

  KRAJSA, O. Implementation of FMT modulation on signal processor with using Matlab. In 8-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2007. 1. Žilina: Žilinská Univerzita, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-8070-735- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.