Ing.

Miroslava Horynová

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-05

Miroslava.Horynova@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Miroslava Horynová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011 - 2015   Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2009 - 2011   Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
 • 2006 - 2009   Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
 • 2002 - 2006   Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku, obor Strojírenství

Přehled zaměstnání

2010 - dosud   technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav materiálových věd a inženýrství

2015 - dosud   vědecký pracovník - junior, Středoevropský technologický institut, Výzkumná skupiny Charakteriazce materiálů a pkročilé povlaky

Pedagogická činnost

 • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství
 • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálu
 • DZM - Zkoušení materiálů a výrobků
 • VT II- Výrobní technologie

Vědeckovýzkumná činnost

Mikrostruktura, mechanické vlastnosti, korozní a únavové chování kovových materiálů se zaměřením na hořčíkové slitiny.

Vývoj, hodnocení a testování kovových a kompozitních biodegradabilních materiálů a dále povrchových úprav pro biologické aplikace.

Akademické stáže v zahraničí

 • 06.09.2016 - 21.02.2017

  Xiamen University, Xiamen, CN
  Hostující vědecký pracovník: zvýšení korozní odolnosti biodegradabilních kovových materiálů pomocí povrchových úprav na bázi CaP.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

170

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

133