prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

FAST, PST – profesor

+420 54114 7499
ostry.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 14:00 - 16:00, D/D406 (Veveří 512/95, Brno 602 00)Konzultační hodiny pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu.

Garantované programy

BPC-EVBEnvironmentálně vyspělé budovy
prezenční studium, Česky, Bc., 4 roky, FAST,
NPC-EVBEnvironmentálně vyspělé budovy
prezenční studium, Česky, Ing., 1.5 let, FAST,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Garantované předměty

NHA060Multikriteriální hodnocení pozemních staveb
Česky, zimní, FAST, PST
NHA066Odborná praxe
Česky, zimní, FAST, PST
9H9Počítačová aplikace akustiky a denního osvětlení
Česky, letní, FAST, PST
AH053Počítačová aplikace stavební fyziky
Česky, zimní, FAST, PST
AH53Počítačová aplikace stavební fyziky
Česky, zimní, FAST, PST
5H6Prostorová akustika
Česky, letní, FAST, PST
DH68Prostorová akustika
Česky, zimní, FAST, PST
DHB071Provozní a funkční analýza konstrukce budov
Česky, zimní, FAST, PST
BHA035Stavebně fyzikální hodnocení 3
Česky, zimní, FAST, PST
BHA038Stavebně fyzikální hodnocení 4
Česky, letní, FAST, PST
9H1Stavební klimatologie
Česky, zimní, FAST, PST
BHA024Tepelná technika budov
Česky, zimní, FAST, PST
BHB005Tepelná technika budov (S)
Česky, letní, FAST, PST
BH059Tepelná technika budov (S)
Česky, letní, FAST, PST
CH009Trvale udržitelná výstavba
Česky, letní, FAST, PST
CH09Trvale udržitelná výstavba
Česky, letní, FAST, PST
TH51Trvale udržitelná výstavba
Česky, letní, FAST, PST
NHB069Trvale udržitelná výstavba (ARS)
Česky, letní, FAST, PST
BHA028Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budov
Česky, zimní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021