Ing.

Matouš Kratochvíl

FCH, ÚFSCH – vědecký pracovník

xckratochvilm@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Matouš Kratochvíl

Publikace

 • 2019

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. USA: Springer, Cham, 2019. s. 653-665. ISBN: 978-3-030-13887-5.
  Detail | WWW

  VALA, M.; PAUK, K.; HEINRICHOVÁ, P.; KRATOCHVÍL, M.; HRABAL, M.; IMRAMOVSKÝ, A.; WEITER, M.; LUŇÁK, S. Diketopyrrolopyrroles: effective dye for two-photon absorption. 2019.
  Detail

 • 2018

  HRABAL, M.; KRATOCHVÍL, M.; VALA, M.; LUŇÁK, S.;PAUK, K.;IMRAMOVSKÝ, A. Solid state fluorescence of push-pull distyrylbenzenes. 2018. s. 57-57.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19 th ABAF. ECS Transactions. 1. USA: ECS Transaction, 2018. s. 205-211. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. In ECS Transaction. ECS Transactions. 1. USA: The Electrochemical Society, 2018. s. 199-204. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 135-137. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. GB: 2018. s. 76-87. ISBN: 978-3-319-72371-6.
  Detail

  KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; WEITER, M. Improving the Stability of Perovskite Solar Cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 138-138. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; WEITER, M. Study of Perovskite Solar Cells Degradation in the Presence of Moisture. In 7th meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. 2018. s. 503-506. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J. Development of stable perovskite cells. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 544-548. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, M.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Vliv vlhkosti na perovskitové fotovoltaické články. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 99-102. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 132-134. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.