Ing.

Martin Motyčka

FEKT, UEEN

+420 54114 6247
motyckam@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Motyčka

Publikace

 • 2019

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. The Practical Correction of Wavelength Uncertainty of Array Spectroradiometers. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. s. 136-140. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail

 • 2018

  NEKVAPIL, J.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; KRBAL, M. Simulation of Skylight in TracePro and Comparison with Laboratory Measurement. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: 2018. s. 465-468. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M.; NEKVAPIL, J. Changes of blue light hazard for RGB LED. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2018. s. 482-485. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail

  ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Lighting Design Using Ray Tracing. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). Třebíč, Czech Republic: Czech Lighting Society, 2018. s. 107-111. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. The Uncertainty of Measurement of Spectroradiometric System with Double Monochromator. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. s. 75-79. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. The Calibration of Integrating Sphere with spectroradiometer with Traceability to Goniophotometer. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. s. 486-490. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M.; NEKVAPIL, J. Measurement of Photobiogical Safety for LEDs with Different Spectra. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. s. 137-141. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. The Optimal Luminous Intensity Curves of Luminaries for Roadway Lighting. In PROCEEDINGS OF THE LUX EUROPA 2017. 1. Ljubljana: Lighting engineering society of Slovenia, 2017. s. 590-594. ISBN: 978-961-93733-4-7.
  Detail

  HLAVIČKOVÁ, I.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Finding the spectral sensitivity of a photodiode with help of orthogonal projection. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: UNOB Brno, 2017. s. 105-109. ISBN: 978-80-7582-026.
  Detail | WWW

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; SUMEC, S.; ŠTĚPÁNEK, J.; MOTYČKA, M. Jasový analyzátor LDA - LumiDisp. 2017.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. Uncertainty analysis of spectroradiometric systems. In Proseedings of the 22nd International Conference Light 2017 Zborník z 22. medzinárodnej konferencie Svetlo 2017. Podbanské, SK: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2017. s. 182-187. ISBN: 978-80-972865-0-7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M.; KRBAL, M. Porovnání světelných zdrojů pro veřejné osvětlení z hlediska jejich vlivu na cirkadiánní rytmy. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 2017. s. 217-223. ISBN: 978-80-248-4104- 5.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. The Comparison of different types of Spectroradiometers in terms of Uncertainty of measurement. In PROCEEDINGS of the Lux Europa 2017 Conference. 2017. s. 684-688. ISBN: 978-961-93733-4- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M. Reducing of blue light hazard. In PROCEEDINGS of the Lux Europa 2017 Conference. 2017. s. 644-648. ISBN: 978-961-93733-4- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M. Visual angle in photobiological safety. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2017. s. 287-290. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. The Uncertainty of Measurement of the Luminous Flux in an Integrating Sphere. In Proceedings 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. s. 242-245. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, M. THE UNCERTAINTY OF MEASUREMENT IN LIGHT LABORATORY. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení Technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 578-582. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. Porovnání nejistot měření vybraných spektroradiometrů z hlediska spektrální přesnosti. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 2017. s. 133-139. ISBN: 978-80-248-4104-5.
  Detail

 • 2016

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J. Nejistoty měření v laboratoři světelné techniky. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXII. 2016. s. 211-288. ISBN: 978-80-248-3969- 1.
  Detail

  ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Porovnávací měření fotometrických parametrů svítidla. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. první. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, 2016. s. 279-288. ISBN: 978-80-248-3969- 1.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Influence of background luminance on UGR result. In VI IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4 - Proceedings. 2016. s. 32-35. ISBN: 978-1-5090-3304-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠKODA, J.; SUMEC, S. Výzkum vlivu optických materiálů na fotometrické parametry nových typů svítidel. 2015. s. 1-2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.