Ing.

Martin Buchtík

FCH, CMV

xcbuchtik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Buchtík

Publikace

 • 2019

  BUCHTÍK, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy. Coatings, MDPI. Basel, Switzerland: MDPI, 2019. s. 1-9. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J. Failure Mechanism and Mechanical Characteristics of NiCrBSi Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 649-657. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

 • 2018

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; DOLEŽAL, P. Characterization of Electroless Ni–P Coating Prepared on a Wrought ZE10 Magnesium Alloy. Coatings, MDPI, 2018, roč. 3, č. 8, s. 1-14. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Characterization of Ni-P coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 6, s. 925-931. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Charakterizace Ni– P povlaku připraveného bezproudou depozicí na hořčíkové slitině AZ31. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2017, roč. 61, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1804-1213.
  Detail | WWW

 • 2016

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Electroless Deposition of Ni-P/SiO2 Composite Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 5, s. 1459-1464. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

 • 2015

  WASSERBAUER, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; DOSKOČIL, L.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Výzkum vlivu prostředí na materiály používané pro kolejová vozidla. 2015. s. 1-193.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; BUCHTÍK, M. Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků. 2015. s. 1-30.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Electroless Deposition of Ni-P Coating on Wrought Mg-3Al- 1Zn Magnesium Alloys. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. Dragan P. Uskoković, Velimir R. Radmilović. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2015. s. 58-58. ISBN: 978-86-919111-0- 2.
  Detail

 • 2014

  WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M.; BUCHTÍK, M. Analýza v technol. lázni. 2014. s. 1-27.
  Detail

 • 2013

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudá depozice kompozitního povlaku na bázi Ni-P/ SiO2. In Studentská odborná konference Chemie je život 2013. 2013. s. 38-43. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudé nanášení kompozitního povlaku na bázi niklu. 2013.
  Detail

 • 2012

  BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudé nanášení Ni- P povlaku na hořčíkovou slitinu AZ91. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 64-67. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

  KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudá depozice Ni- P vrstvy na slitině AZ91. 2012.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.