Ing.

Martin Beran

FSI, ÚADI OPJ

beran.m@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Beran

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2008, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika

Pedagogická činnost

  • Teorie spalovacích motorů (QTS)
  • Příslušenství motorových vozidel  (QPV)
  • Diplomový projekt (M2335)
  • Semetrální projekt (QS3)
  • Spalovací motory (ESM)

Vědeckovýzkumná činnost

  • CAD a metody reverzního inženýrství
  • Měření, testování a analýzy spalovacích motorů

Projekty

  • 2010, Laboratoř pro analýzu proudění sacími a výfukovými systémy spalovacích motorů, Fond rozvoje vysokých škol, 2010 č. 1132, spoluřešitel
  • 2010, Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát, Standardní grant specifického výzkumu FSI VUT v Brně, FSI-S-10-2, člen řešitelského týmu