Lukáš Pazdera

FEKT, UTKO

+420 54114 6946
pazdera@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Lukáš Pazdera

Publikace

  • 2009

    KOTON, J.; PAZDERA, L. Částečná inovace experimentálně- laboratovní výuky předmětu Analogová technika. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ 499/2009/F1a, reg. č. IS1890620. Brno: 2009. s. 1-27.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.