Ing.

Ludmila Mravcová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9432, +420 54114 9566
mravcova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KROUSKÁ, J.; HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; CHANG, C.-H.; MRAVEC, F. Properties of Ion Pair Amphiphile Complexes as Possible Drug Delivery Systems. Book of abstracts. Lisabon: SETCOR, 2019. s. 181-181.
  Detail

 • 2018

  MRAVCOVÁ, L.; MORÉ, F.B.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 44-44. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; BITTENCOURT-MORÉ F.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 2018. s. 44-44.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; LISÁ, H.; ŠVESTKOVÁ, T.; ČÁSLAVSKÝ, J. THE ANALYSIS OF TAR FORMED DURING GASIFICATION OF BIOMASS. Abstract Book. první. Italy: Chromaleont S.r.L., 2018. s. 437-437. ISBN: 978-88-941816-1-6.
  Detail

  SMILEK, J.; MRAVEC, F.; MRAVCOVÁ, L. Vytvoření metodiky kvalitativního a kvantitativního stanovení esterů mastných alkoholů, alkanolamidů, aminoamidů. Fakulta chemická, VUT v Brně: 2018. s. 1-38.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; MRAVCOVÁ, L.; LANDOVÁ, P.; KŘIVÁNKOVÁ, Z.; KOČNAR, M. Determination of antidepressants and psychoactive drugs in waste water. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 53-53. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  ŠVESTKOVÁ, T.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Synthetic musk fragrances in the aquatic environment. 42nd International Symposium on Capillary Chromatography and 15th GCxGC Symposium Abstract Book. 2018. s. 422-422. ISBN: 978-88-941816-1-6.
  Detail

 • 2016

  OBORNÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. The Effect of PLGA-PEG-PLGA Modification on the Sol-gel Transition and Degradation Properties. EXPRESS POLYM LETT, 2016, roč. 10, č. 5, s. 361-372. ISSN: 1788-618X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  SÝKORA, R.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LACINA, P. Optimization of derivatization of acidic drugs for analysis by GC- MS and its application for determination of drug residues in wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, roč. 24, č. 11a, s. 3813-3821. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

 • 2013

  OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Simultaneous Determination of Estrogens in Wastewater Using Liquid Chromatography with Mass Detection. In Studentská odborná konference Chemie je život 2013 - sborník příspěvků. 2013. s. 323-325. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

  OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Simultaneous Determination of Estrogens in Wastewater Using Liquid Chromatography with Mass Detection. 2013. s. 91-91. ISBN: 978-80-214-4822- 3.
  Detail

  UNGRADOVÁ, I.;ŠIMEK, Z.; VÁVROVÁ, M.;STOUPALOVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Comparison of extraction techniques for the isolation of explosives and their degradation products from soil. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2013, roč. 93, č. 9, s. 984-998. ISSN: 0306- 7319.
  Detail

  LACINA, P.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Application of comprehensive two- dimensional gas chromatography with mass spectrometric detection for the analysis of selected drug residues in wastewater and surface water. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES- CHINA, 2013, roč. 25, č. 1, s. 204-212. ISSN: 1001- 0742.
  Detail

  HERMANOVÁ, S.; BÁLKOVÁ, R.; VOBĚRKOVÁ, S.; CHAMRADOVÁ, I.; OMELKOVÁ, J.; RICHTERA, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Biodegradation study on poly(epsilon-caprolactone) with bimodal molecular weight distribution. Journal of Applied Polymer Sciences, 2013, roč. 2013 (127), č. 6, s. 4726-4735. ISSN: 0021-8995.
  Detail | WWW

 • 2012

  ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LISÁ, H. Determination of sulphonamide antibiotics and trimethoprim in wastewater and sludge using liquid chromatography with diode- array detection. Journal of Environmental Science and Engineering, 2012, roč. 1, č. 2, s. 175-180. ISSN: 1934- 8932.
  Detail

  OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; JURASOVÁ, L. Stanovení vybraných hormonálních látek v odpadní vodě kapalinovou chromatografií s hmotnostní detekcí. In Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek z 10. ročníku semináře, 15.10.-17.10. 2012. 2012. s. 426-432. ISBN: 978-80-86380-65- 0.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; CHYTIL, V.; MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of tar formed by gasification. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. Moskva: Vsjerossijskoje mass- spektrometričeskoje obščestvo, 2012. s. 114-114. ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; PLAČKOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L. DDT and other traditional chlorinated pollutants: continuing environmental threat in the Czech Republic. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC13. 2012. s. 34-34. ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

  OBORNÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; MICHLOVSKÁ, L. Využití vysokoúčinné a gelové permeační chromatografie při studiu degradace biokompatibilních kopolymerů. In Analýza organických látek v životním prostředí 2012. 1. Český Těšín: 2THETA, 2012. s. 410-417. ISBN: 978-80-86380-65- 0.
  Detail

  OBORNÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L. Monitoring degradation of biocompatible copolymers using high performance liquid chromatography and gel permeation chromatography. In EMEC13 - 13th European Meeting on Enviromental Chemistry. 2012. s. 106-106. ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

  ZOUHAR, L.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; KUBÍČKOVÁ, K.; VEČEREK, V. Evaluation of Wastewater Contamination by Musk Compounds. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, roč. 21, č. 11a, s. 3352-3356. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; VONDRÁČKOVÁ, I.; HROCH, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VEČEREK, V. Brominated flame retardants in soils from fire places. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, roč. 21, č. 11, s. 3267-3271. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  HERMANOVÁ, S.; OMELKOVÁ, J.; VOBĚRKOVÁ, S.; BÁLKOVÁ, R.; RICHTERA, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. The Effect of Processing of Polycaprolactone Films on Degradation Process Initiated by Aspergillus Oryzae Lipase. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 2012, roč. 17, č. 6, s. 465-475. ISSN: 1023-666X.
  Detail | WWW

  LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Development and application of the analytical method using GCxGC- TOF MS for the monitoring of wastewater and surface waters in the Czech Republic for presence of selected drug residues. Chemica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 122-122. ISBN: 978-80-244-3047- 8.
  Detail

 • 2011

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Thermogelling water solutions of multifunctional macromonomers based on PLGA-PEG-PLGA triblock copolymers. Challenges of modern technology, 2011, roč. 2, č. 1, s. 12-15. ISSN: 2082- 2863.
  Detail

  VONDRÁČKOVÁ, I.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; TREMLOVÁ, B. Evaluation of content of PCB and PBDE in plant bioindicators. Chemické listy. Praha: 2011. s. s972 (s972 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; ČÁSLAVSKÝ, J. Application of GCxGC- TOF MS for the analysis of drug residues in wastewaters and surface waters. 12th European Meeting on Environmental Chemistry, Book of Abstracts. Clermon- Ferrand: 2011.
  Detail

  OBRUČA, S.; STAŇKOVÁ, M.; ŠNAJDAR, O.; MRAVCOVÁ, L.; MÁROVÁ, I. Production, isolation and application of polyhydroxyalkanoates - biodegradable alternative to petrochemical plastics. Chemické listy: Chemistry and Life Proceedings. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 996-997. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  HERMANOVÁ, S.; OMELKOVÁ, J.; VOBĚRKOVÁ, S.; BÁLKOVÁ, R.; RICHTERA, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. STUDY ON THE DEGRADATION OF POLYCAPROLACTONE FILMS IN PHOSPHATE BUFFER SOLUTION CONTAINING ASPERGILLUS SP. LIPASE. In Proceedings. Trnava, SK: Faculty of Natural Sciences, 2011. s. 193-198. ISBN: 978-80-8105-266-8.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VYDROVÁ, L.; ZOUHAR, L. The use of methods of environmental analysis and ecotoxicological tests in the evaluation of wastewater. In WASTE WATER - EVALUATION AND MANAGEMENT. 1. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 3-30. ISBN: 978-953-307-233- 3.
  Detail | WWW

  MRAVCOVÁ, L. Využití separačních technik na bázi plynové a kapialinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a xenobiotik. Brno: 2011. s. 1-150.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; CHAMRADOVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Sol-gel Phase Transitions of Temperature- sensitive Biodegradable Copolymers. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. s910 (s910 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

  LACINA, P.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. The use of comprehensive two-dimensional gas chromatograhy with mass spectrometric detection for the assessment of drug- residue contamination of wastewater and surface water. 5th Meeting on Chemistry and Life: Book of Abstracts. Chemické listy. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2011. s. 964-965. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LACINA, P.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. The assessment of analgesic- residue contamination of wastewater using tandem gas chromatography with mass spectrometric detection. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region: Book of Abstracts. Ioannina: 2011.
  Detail

  ZOUHAR, L.; VÁVROVÁ, M.; KUBÍČKOVÁ, K.; MRAVCOVÁ, L. Determination of synthetic musk compounds in waste water. 5th Meeting on Chemistry and Life: Book of Abstracts. Chemické listy. Brno: Fakulta chemická VUT Brno, 2011. s. s982 (s982 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  HERMANOVÁ, S.; OMELKOVÁ, J.; VOBĚRKOVÁ, S.; BÁLKOVÁ, R.; RICHTERA, L.; MRAVCOVÁ, L. Dependence of biodegradation behavior of polycaprolactone film on the way of its preparation. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. s1022 (s1022 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; MELUŠOVÁ, S.; MRAVCOVÁ, L. Production of polyhydroxyalkanoates from cheese whey employing Bacillus megaterium CCM 2037. Annals of Microbiology, 2011, roč. 61, č. 4, s. 947-953. ISSN: 1590- 4261.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; VONDRÁČKOVÁ, I.; MRAVCOVÁ, L.; STOUPALOVÁ, M.; VEČEREK, V. Determination of polybrominated diphenylethers and perfluorinated compounds in soil and matrice from fireplaces. Chemické listy. Praha: 2011. s. s969 (s969 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Application of tandem gas chromatography with fast mass spectrometric detection for the analysis of drug residuals in waste water. In 29th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 1. Padova, Italy: Servizi Grafici Editoriali, 2011. s. 153-153. ISBN: 978-88-89884-19-5.
  Detail

 • 2010

  VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; ČECHOVÁ, E.; BLAŽKOVÁ, E. Stanovení polybromovaných difenyletherů v matricích z požářišť. In Zborník Hrádok 2010. Hrádok: 2010. s. 227-233. ISBN: 978-80-970034-2- 5.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Analysis of drug residuals in waste water by tandem gas chromatography with mass spectrometric detection. In Sborník 14. česko- slovenské spektroskopické konference. 1. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. s. D- 1 (D-1 s.)ISBN: 978-80-7395-282- 2.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Novel Biodegradable Macromonomers Based on PLGA-PEG- PLGA Copolymer for Regenerative Medicine. In Studentská odborná konference Chemie a společnost 2010. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2010. s. 167-172. ISBN: 978-80-214-4212- 2.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; STAŇKOVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; SVOBODA, Z. Effect of Ethanol and Hydrogen Peroxide on Poly(3-hydroxybutyrate) Biosynthetic Pathway in Cupriavidus necator H16. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, 2010, roč. 26, č. 10, s. 1-7. ISSN: 0959- 3993.
  Detail

  OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; ŠNAJDAR, O.; MRAVCOVÁ, L.; SVOBODA, Z. Production of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) by Cupriavidus necator from waste rapeseed oil using propanol as a precursor of 3- hydroxyvalerate. Biotechnology Letters, 2010, roč. 32, č. 12, s. 1925-1932. ISSN: 0141- 5492.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; HERMANOVÁ, S.; KUČERÍK, J.; JANČÁŘ, J. Functionalization Conditions of PLGA-PEG- PLGA Copolymer with Itaconic Anhydride. MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 2010, roč. 295, č. 1, s. 119-124. ISSN: 1022- 1360.
  Detail

  ŽENATOVA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LISÁ, H. Assessment of contamination of sewage sludge and wastewater from wastewater treatment plant by drug residuals. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, 2010. s. 227-227. ISBN: 978-961-6311-66- 3.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Kinetics, functionalization and sol- gel transitions of thermosensitive biodegradable triblock copolymer. IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. 1. Toruń: Nicolas Copernicus University, 2010. s. 92-92.
  Detail

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Sol-gel transitions of PLGA-PEG-PLGA Triblock Copolymers: Effect of Composition and Itaconic anhydride. Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology. 1. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2010. s. 37-37.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; LACINA, P.; VAŠÍČKOVÁ, P.; VYDROVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; ČÁSLAVSKÝ, J. Residua léčiv a jejich osud ve vodách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010.
  Detail

 • 2009

  MICHLOVSKÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; HERMANOVÁ, S.; JANČÁŘ, J. OPTIMIZING CONDITIONS FOR FUNCTIONALIZATION OF PLGA-PEG- PLGA COPOLYMER WITH ITACONIC ANHYDRIDE. New Frontiers in Macromolecular Science: From Macromolecular Concepts of Living Matter to Polymers for Better Quality of Life. 1. Prague: Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, 2009. s. 156-156. ISBN: 978-80-85009-59- 0.
  Detail

 • 2008

  VÁVROVÁ, M.; VEČEREK, V.; MRAVCOVÁ, L.; STOUPALOVÁ, M. Optimalisation of SPME method for spice contentual substances determination. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 461-462. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MÁCOVÁ, D.; MRAVCOVÁ, L. Degradation Products of Synthetic Polymers: Potential Threat for the Environment. 5th Symposium Chemistry and Environmental Protection. 1. Beograd, Serbia: Serbian Chemical Society, 2008. s. 10-11. ISBN: 978-86-7132-037- 5.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; STOUPALOVÁ, M.; HLAVÁČKOVÁ, I.; VÍTEČKOVÁ, H. Volatile Organic Substances Present in Spices and Spruce Needles. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s437 (s438 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; STOUPALOVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; VEČEREK, V. Purification process influence on the PAH determination in real soil samples. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 459-460. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; DOMBEKOVÁ, J.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Synthesis, Characterization and Modification of PLGA- PEG Biocompatible Hydrogels. 8th World Biomaterials Congress 28 May - 1 June 2008 Amsterdam RAI The Netherlands Abstracts2View Abstracts on CD-ROM PC & Mac CD- ROM. Amsterdam: Abstracts2View - Marathon Multimedia, 2008. s. 1186-1186.
  Detail | WWW

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MÁCOVÁ, D.; MRAVCOVÁ, L. Degradation Products of Synthetic Polymers: Potential Threat for the Environment. In 5th Symposium Chemistry and Environmental Protection - Book of Abstracts. 1. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2008. s. 10-11. ISBN: 978-86-7132-037- 5.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MÁCOVÁ, D.; MRAVCOVÁ, L. Degradation products of synthetic polymers as emerging environmental contaminants. 4th Meeting on Chemistry and Life: Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2008. s. 16-16. ISBN: 978-80-214-3715- 9.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; VYDROVÁ, L. Assessment of sulfathiazole in wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 2008, roč. 17, č. 11a, s. 1846-1851. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VYDROVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Antibiotics in the environment. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 511-512. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; CHYTIL, M.; PEKAŘ, M.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Physico-Chemical Properties of Functionalized Temperature- Sensitive Biocompatible Block Copolymers. Chemické listy, 2008, roč. 105, č. 15, s. s1238 (s1240 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MÁCOVÁ, D.; MRAVCOVÁ, L. Degradation products of synthetic polymers as emerging environmental contaminants. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s290 (s292 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MÁCOVÁ, D.; MRAVCOVÁ, L. Degradation Products of Synthetic Polymers: Potential Threat for the Environment. In 8th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC8): Book of abstracts. 1. Inverness: Environmental Research Institute, 2007. s. 11-11.
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. HPLC and GPC as methods for study of degradation behavior of biocompatible triblock copolymer. In Abstrakt Book. 1. Kortrijk, Belgium: I.O.P.M.S., 2007. s. 861-861.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Injectable resorbable adhesives for bone repair application. 1st. Bratislava Young Polymer Scientists Workshop. 1. Bratislava, Slovak Republic: Polymer Institute SAS, 2007. s. 83-83. ISBN: 978-80-968433-4- 3.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Determination of antibiotics in wastewater. 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - Abstract Book. book of abstracts. Ghent: I.O.M.P.S., 2007. s. 675-675.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MÁCOVÁ, D.; MRAVCOVÁ, L. Degradation Products of Synthetic Polymers: Potential Threat for the Environment. 8th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC8): Book of Abstracts. 1. Inverness: Environmental Research Institute, 2007. s. 11-11.
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Determination of antibiotics in wastewater. Ghent: I.O.M.P.S., 2007. s. 675-675.
  Detail

 • 2006

  VÍTEČKOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Determination of sulphonamides in wastewater. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. s. 224-224.
  Detail | WWW

  RATHOUSKÝ, M.; NOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. Use of HPLC method for polymer determination. Book of abstracts. 1. Riva Del Garda, Italy: Resaerch Institute for Chromatography, 2006. s. N09 ( s.)
  Detail

  VÍTEČKOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách. In Zborník prednášok. 1. Tatranské Zruby. Slovenská Republika: AČE, 2006. s. 8-13. ISBN: 80-89088-48- 1.
  Detail | WWW

  RATHOUSKÝ, M.; NOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. Use of HPLC in determination of polymers. Book of abstracts. 1. Riva Del garda, Italy: Resaerch Institute for Chromatography, 2006. s. N09 ( s.)
  Detail

  NOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; RATHOUSKÝ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. Use of HPLC and GPC in the characterization of biocompatible polymer degradation products. In Book of abstracts. 1. Riva Del Garda, Italy: Resaerch Institute for Chromatography, 2006. s. N08 (1 s.)
  Detail

  MRAVCOVÁ, L.; VOJTOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JANČÁŘ, J. Characterization and degradation behaviour of biocompatible triblock copolymer. Book of abstracts. + 1. Brno, Czech Republic: Faculty of Chemistry, 2006. s. 212-212. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail | WWW

  VÍTEČKOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Determination of sulphonamides in wastewater. the book of abstract. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. s. 224-224. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; CHYTIL, M.; PEKAŘ, M.; JANČÁŘ, J. Synthesis and Sol-gel Transition of Injectable Biodegradable Thermosensitive PLGA-PEG- PLGA Copolymers Modified by Itaconic Acid. In Macro- 2006. 1. Pune, India: National Chemical Laboratory, India, 2006. s. PHC- P1 ( s.)
  Detail

 • 2005

  ČÁSLAVSKÝ, J., VÁVROVÁ, M., VOJTOVÁ, L., JANČÁŘ, J., NOVÁ, L. Characterization of biocompatible hydrogels: Their degradation and environmental impact of the products. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2005. s. 63-63. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef; NOVÁ, Ludmila; ČÁSLAVSKÝ, Josef; RATHOUSKÝ, Michal. Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů. In Zborník proceedings. 1. Hrádok pri Jelšave, Slovensko: Ústav geotechniky SAV Košice, 2005. s. 173-177. ISBN: 80-8077-022- 0.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef; NOVÁ, Ludmila; ČÁSLAVSKÝ, Josef; RATHOUSKÝ, Michal. Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů. Zborník proceedings. 1. Slovensko: Ústav geotechniky SAV, 2005. s. 173-177. ISBN: 80-8077-022- 0.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J., VÁVROVÁ, M., JANČÁŘ, J., VOJTOVÁ, L., NOVÁ, L. Characterization of biocompatible hydrogels: Their degradation and environmental impact of the products. 1. 1. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2005. s. 63-63. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

  NOVÁ, Ludmila; VÁVROVÁ, Milada; ČÁSLAVSKÝ, Josef; VOJTOVÁ, Lucy. Optimization of lc method for the characterization of biocompatible polymers degradation products. In The sixthe european meeting on environmental chemistry. 1. Belgrade: The Serbian Chemical Society, 2005. s. 310-310. ISBN: 86-7132-024- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.