Ing.

Lucie Maršánová

FEKT, UBMI

+420 54114 6676
marsanova@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lucie Maršánová

Publikace

 • 2020

  NĚMCOVÁ, A.; JORDÁNOVÁ, I.; VAŘEČKA, M.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Monitoring of heart rate, blood oxygen saturation, and blood pressure using a smartphone. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, roč. 59, č. May 2020, s. 1-10. ISSN: 1746-8108.
  Detail | WWW

  SMITAL, L.; HAIDER, C.; VÍTEK, M.; LEINVEBER, P.; JURÁK, P.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; FELTON, C.; GILBERT, B.; HOLMES, D. Real-Time Quality Assessment of Long-Term ECG Signals Recorded by Wearables in Free-Living Conditions. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2020, roč. 67, č. 10, s. 2721-2734. ISSN: 1558-2531.
  Detail | WWW

 • 2019

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 18582, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

 • 2018

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T.; VÍTEK, M.; SMITAL, L. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 381-385. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2018, roč. 39, č. 9, s. 1-14. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression. BioMed Research International, 2018, č. 2018, s. 1-26. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L. Assessment of ECG Signal Quality After Compression. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

 • 2017

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; NOVÁKOVÁ, M. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; VYKYDAL, V.; VAŘEČKA, M.; KAČNÍKOVÁ, D.; KARMAZINOVÁ, I.; KOČENDOVÁ, K.; MARTINKOVÁ, T.; MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2017. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-4099- 4.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R. Detection of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block in Ecg Signals. In Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 655-659. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

 • 2016

  MARŠÁNOVÁ, L. Detection of P, QRS and T Components of ECG Using Phasor Transform. In Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 55-58. ISBN: 978-80-214-5389- 0.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Rules for determination of expected P wave type in ECG signals. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 400-404. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Použití kumulantů vyšších řádů pro automatickou klasifikaci EKG. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 4, s. 103-111. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R. Recommendations for ECG Acquisition Using BITalino. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 543-547. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, M. CSE database: extended annotations and new recommendations for ECG software testing. Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, roč. 54, č. 12, s. 1-10. ISSN: 0140-0118.
  Detail | WWW

 • 2015

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M. Classification of experimental electrograms. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 237-239. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; VÍTEK, M. Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 4, s. 115-123. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  RONZHINA, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; OLEJNÍČKOVÁ, V.; JANOUŠEK, O.; VESELÝ, P.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Classification of ventricular premature and ischemic beats in animal electrograms. In Computing in Cardiology 2015. Nice, Francie: 2015. s. 1137-1140. ISBN: 978-1-4799-4347-0.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.