Ing.

Ladislav Šnajdárek

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – ost.pedag.prac.

+420 54114 2591
snajdarek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • POSPÍŠIL, J.; KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.: Podtlakový stend; Podtlaková zkušební komora pro hodnocení přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku. Fakulta strojního inženýrství VUT, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/213, místnost 2.2. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
    http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 2
    Detail

  • ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J.: Datalogger a telemetrický systém; Datalogger a telemetrický systém pro rotační stroje. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav/hala C3. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
    http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 1
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.