doc. Ing.

Ladislav Klusáček

CSc.

FAST – proděkan

+420 54114 7854
klusacek.l@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Projekty

 • 2020

  Vplyv predpätia na krátke ŽB konzoly určený pomocou experimentu a pokročilého softvéru, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Verifikace teplotního průběhu po výšce segmentu štíhlé předpjaté konstrukce s důsledky pro dlouhodobé sledování, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Možnosti identifikace porušení hydroizolace mostů pomocí senzorů, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Analýza ověřovacích zatěžovacích zkoušek zesílených mostů dodatečným předpětím, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Modelování horizontálně předpjatého zdiva a jeho verifikace měřením, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Možnosti optimalizace zesílení mostů volnými kabely, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Čištění dat dlouhodobého sledování betonového mostu ovlivněného změnou teploty, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Analýza vzájemného ovlivňování předpínacího lana a chráničky při menších poloměrech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Analýza distribuce zatížení na zesílených zděných klenbových mostech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Efektivita použití příčného předpětí u zděných mostních kleneb, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Verifikace tenzometrického a geodetického měření při dlouhodobém sledování konstrukce, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  PŮSOBENÍ MONOSTRENDU V SEDLECH (DEVIATORECH), zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Stanovení úhlu roznosu zatížení zděných konstrukcí předepnutých rovnoběžně s ložnou spárou s následnou kalibrací numerického modelu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Stanovení vlivu tuhosti roznášecích prvků na rozdělení namáhání v horizontálně předpjatém stěnovém pásu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Konstrukce z předpjatého betonu a jejich statická analýza, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zesilování reálných mostních konstrukcí pomocí provizorních podpěr s řiditelnou proměnnou tuhostí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Mezní únosnost zesílené krátké konzoly, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Stabilizace klenby předpětím po předchozí simulaci porušení posunem podpor., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Stanovení krátkodobých a dlouhodobých deformačních charakteristik zdiva in situ, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Verifikace přetvárných charakteristik zdiva při předpínání a limitních hodnot předpětí při sanacích historických zděných konstrukcí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail