Detail projektu

Analýza ověřovacích zatěžovacích zkoušek zesílených mostů dodatečným předpětím

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Podstata juniorského specifického výzkumu je prokázání vhodnosti použité technologie zesílení železobetonových/předpjatých mostů a ověření předpokladů efektivního ztužení nosných konstrukcí. V rámci navrhovaného projektu výzkumu bude provedeno vyhodnocení monitoringu a zatěžovacích zkoušek, které budou verifikovány pomocí pokročilých numerických modelů s cílem využití této technologie zesílení pro sanaci obdobných objektů silniční a železniční infrastruktury.

Označení

FAST-J-19-5989

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Olšák Martin, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Svoboda Adam, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)