Ing.

Karel Osička

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – odborný asistent

+420 54114 2486
osicka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Karel Osička, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M. Direct milling on CNC carousel. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 2526-2529. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2017

  OSIČKA, K.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J.; CHLADIL, J. Tension of the Surface Layer in Machining Hardened Steels. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, roč. 17, č. 1, s. 72-76. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

 • 2016

  DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M. Analysis of material for forming drills. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1313-1316. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; OSIČKA, K. Analysis of Selected Aspects of Turned Bearing Rings Regarding Required Workpiece Quality. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 612-622. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; BENEŠ, L.; OSIČKA, K. Effect of wirefeed rate on the morphology of a surface machined using WEDM. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 754-757. ISSN: 1213-2489.
  Detail

 • 2015

  DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M. Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies. Journal for technology of plasticity, 2015, roč. 40, č. 1, s. 13-21. ISSN: 0354-3870.
  Detail

  SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; OSIČKA, K.; SLIWKOVÁ, P. High- Speed Cutting of Bearing Rings from Material 100Cr6. Manufacturing TECHNOLOGY, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 899-908. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  OSIČKA, K.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J. Influence of cutting tool overhangs at machining of hardened steels. Manufacturing TECHNOLOGY, 2015, roč. 15, č. 2, s. 188-191. ISSN: 1213- 2489.
  Detail

 • 2014

  OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J. Contribution to turning hardened steel. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 2014, roč. 8, č. VI., s. 705-712. ISSN: 1314-7269.
  Detail

  DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; SCHWARZER, E. Forming technology of coated sheet metal. Journal for technology of plasticity, 2014, roč. 39, č. 2, s. 1-14. ISSN: 0354-3870.
  Detail | WWW

  KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K. Vliv povrchové úpravy plechu na kvalitu vyráběného závitu. Kovárenství, 2014, roč. 2014, č. 50, s. 57-60. ISSN: 1213-9289.
  Detail

 • 2013

  OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J. MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS. Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, 2013, roč. 8, č. 3, s. 171-176. ISSN: 2067-9238.
  Detail

 • 2012

  DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K. Výroba přístřihu plechu s využitím nekonvenční technologie. Kovárenství, 2012, roč. 44, č. 9, s. 69-72. ISSN: 1213-9289.
  Detail

  OSIČKA, K.; KALIVODA, M. Nekonvenční technologie obrábění. 2012. s. 1-96.
  Detail

  DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K. Using unconventional technology in stamping shop. Journal for technology of plasticity, 2012, roč. 2012, č. 37, s. 59-67. ISSN: 0354-3870.
  Detail

 • 2011

  OSIČKA, K.; OSIČKA, J. CNC grinding of screw grooves with high demands for quality and accuracy. Strojírenská technologie, 2011, roč. XVI, č. 6, s. 33-38. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  KALIVODA, M.; OSIČKA, J.; OSIČKA, K. Modernization of machining on carousel lathe. In The International Conference NEWTECH 2011. Brno: LITERA BRNO, 2011. s. 175-178. ISBN: 978-80-214-4267-2.
  Detail

 • 2010

  OSIČKA, K. Technologické možnosti výroby tvarové šroubové drážky. Strojírenská technologie, 2010, roč. 15, č. 1, s. 27-30. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

 • 2009

  OSIČKA, K. Dílčí technologické metody při tvarovém broušení šroubových drážek. Strojírenská technologie, 2009, roč. XIV, č. 1, s. 28-29. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  OSIČKA, K. Optimalizace tvarového broušení se zvýšenými požadavky na kvalitu obrobené plochy. 2009. s. 1-90.
  Detail

  OSIČKA, K. Statistické vyhodnocení rozměrů broušených ploch. Strojírenská technologie, 2009, roč. XIV, č. 1, s. 32-33. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

  OSIČKA, K. Řešení programu pro orovnávání brousicího kotouče. Výrobné inžinierstvo, 2009, roč. VIII, č. 2, s. 57-60. ISSN: 1335- 7972.
  Detail

  OSIČKA, K. Průměrná aritmetická úchylka drsnosti povrchu - statistické vyhodnocení plochy. Strojírenská technologie, 2009, roč. XIV, č. 1, s. 30-31. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

 • 2008

  OSIČKA, K. Pravdepodobnosť správneho výsledku pri brúsení. In Abstrakty prednášok, Elektronický zborník prednášok. Trenčín: Digital Graphic, 2008. s. 57-62. ISBN: 978-80-8075-357- 3.
  Detail

 • 2007

  KALIVODA, M. a OSIČKA, K. Porovnání nové řady frézovacích hlavic Sandvik a Walter, vyvinutých pro obrábění litiny, v podmínkách sériové výroby. Strojírenská technologie, 2007, roč. XII, č. 3, s. 3-6. ISSN: 1211-4162.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.