prof. Ing.

Kamil Vrba

CSc.

FEKT, UTKO – profesor

+420 54114 6989
vrbak@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 9:00 - 10:00, Ohlaste se na sekretariátě místnost č.SC7.73.

Garantované předměty

BANAAnalogová technika
Česky, zimní, FEKT, UTKO
KANAAnalogová technika
Česky, zimní, FEKT, UTKO
BKEZKonstrukce elektronických zařízení
Česky, letní, FEKT, UTKO
KKEZKonstrukce elektronických zařízení
Česky, letní, FEKT, UTKO
MADPVzájemný převod A/D signálů
Česky, letní, FEKT, UTKO

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Vyučované předměty

BANAAnalogová technika
Přednáška, Cvičení odb. zák., Česky, zimní, FEKT, UTKO

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Absolventi doktorského studia

doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (2002)

Ing. Radek Šponar, Ph.D. (2006)
téma dizertační práce: Napěťové konvejory a jejich aplikace

doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (2006)
téma dizertační práce: Akvizice 3D scény pro její vyobrazení na auto-stereoskopickém displeji

Ing. Michal Olšák, Ph.D. (2003)
téma dizertační práce: Elektronicky řízené analogové selektivní funkční bloky

Ing. Martin Minarčík, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Návrh koncepce napěťového konvejoru a jeho aplikační možnosti

Ing. Lukáš Matějíček (2002)

Ing. David Kubánek, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Kmitočtové filtry s napěťovými a proudovými konvejory

doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (2008)
téma dizertační práce: Syntéza a analýza obvodů s moderními aktivními prvky

doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (2011)
téma dizertační práce: Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky

Ing. Petr Hujka, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Segmentace obrazových dat založená na principu vícerozměrného normálního rozdělení

Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (2011)
téma dizertační práce: Obvody pro zpracování smíšených signálů pracujících v proudovém módu

Ing. Kamil Bodeček, Ph.D. (2007)
téma dizertační práce: Komprese pohyblivých obrazů využitím waveletové transformace

* Studenti FEKT od roku 2001

Studenti doktorského studia

Ing. Radek Pospíšil
téma dizertační práce: Moderní metody zabezpečení elektronického přenosu dat.