Ing.

Kamil Jaššo

FEKT, UETE

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kamil Jaššo

Publikace

 • 2019

  JAŠŠO, K. Influence of ambient temperature on electrochemical parameters of lithium-sulfur batteries. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 648-652. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  JAŠŠO, K.; ČUDEK, P. INFLUENCE OF AMBIENT TEMPERATURE ON ELECTROCHEMICAL PARAMETERS OF LITHIUM-SULFUR ACCUMULATOR. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 41-44. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail | WWW

  MAČÁK, M.; VYROUBAL, P.; KAZDA, T.; JAŠŠO, K. Numerical Investigation of Lithium-Sulfur Batteries by Cyclic Voltammetry. Journal of Energy Storage, 2019, roč. 27, č. 1, s. 1-13. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  MÁCA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; LIBICH, J.; KAZDA, T.; JAŠŠO, K. Optimalization of Negative Electrode for Sodium Ion Accumulators. In 20th ABAF Advanced Batteries, accumulatores and Fuel cells Internation conference. 1. Brno: 2019. s. 146-148. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  MÁCA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; LIBICH, J.; KAZDA, T.; JAŠŠO, K. Ceramic Based Negative Electrode for Sodium Ion Accumulators. In ECS Transactions. ECS Transactions. 1. 2019. s. 55-59. ISBN: 978-80-214-5651-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2018

  JAŠŠO, K. CARBOXYMETHYL CELLULOSE AS THE BINDER FOR THE LITHIUM-SULFUR BATTERIES. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 554-558. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  JAŠŠO, K.; KAZDA, T.; ČUDEK, P. Organic Binder for the Lithium-Sulfur Batteries. In 19th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2018). ECS Transactions. 87. New Jersey: The Electrochemical Society, 2018. s. 93-97. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  KAZDA, T.; JAŠŠO, K. Lithium-sulfur batteries and the methods of their stabilization. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 19th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology, 2018. s. 12-14. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  JAŠŠO, K.; KAZDA, T.; ČUDEK, P. Carrageenan as the Binder for the Lithium-Sulfur Batteries. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 19th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology, 2018. s. 37-39. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  JAŠŠO, K. A REVIEW: ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY FOR BATTERY ANALYSIS. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 47-50. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail | WWW

 • 2017

  JAŠŠO, K. MODIFICATION OF THE PRODUCTION OF POSITIVE ELECTRODES FOR LITHIUM-SULFUR BATTERIES. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 506-510. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail | WWW

  JAŠŠO, K.; KAZDA, T.; ČUDEK, P. Using Natural Sorbent Luffa Cylindrica as a Conductive Component for Positive Electrodes of Lithium-Sulfur Batteries. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology, 2017. s. 68-70. ISBN: 978-80-214-5529-0.
  Detail

  JAŠŠO, K.; KAZDA, T.; ČUDEK, P. Using Natural Sorbent Luffa Cylindrica as a Conductive Component for Positive Electrodes of Lithium-Sulfur Batteries. In ECS Transaction - 18th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2017). ECS Transactions. 1. 2017. s. 63-68. ISBN: 978-1-62332-480-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  JAŠŠO, K.; KAZDA, T. Vliv lisovacího tlaku použitého při výrobě Li-S článku na jeho elektrochemické parametry. In Elektrotechnika a informatika 2017. 1. Plzeň: Polypress s.r.o, 2017. s. 27-30. ISBN: 978-80-261-0712-5.
  Detail

  JAŠŠO, K. Rozvoj Li-S akumulátorov a ich možné využitie v praxi. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2017. s. 32-35. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail | WWW

 • 2016

  JAŠŠO, K. Vliv lisovacího tlaku na elektrochemické vlastnosti elektrod pro akumulátory Li- S. In Proceedings of the 22 nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 218-220. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  ČUDEK, P.; KAZDA, T.; JAŠŠO, K. VLIV TLAKU NA VLASTNOSTI ELEKTROD ELEKTROCHEMICKÝCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE NA BÁZI LI- S. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 22-25. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail | WWW

  ČUDEK, P.; KAZDA, T.; JAŠŠO, K. Influence of Compaction Pressure on properties of Electrodes for Li- S based, Electrochemical Power Sources. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. s. 48-49. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  ČUDEK, P.; KAZDA, T.; JAŠŠO, K. Influence of Compaction Pressure on properties of Electrodes for Li-S based Electrochemical Power Sources. In ECS Transactions. ECS Transactions. 74. USA: ECS Transaction, 2016. s. 185-192. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.