Mgr.

Jolana Tluková

Ph.D.

FAST, SPV – odborný asistent

+420 54114 7676
tlukova.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Publikace

  • 2018

    TLUKOVÁ, J. PŘÍNOS ELEKTRONICKÉHO STAVEBNÍHO GLOSÁŘE NA TVORBU VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO KURZ ODBORNÉ ANGLIČTINY. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, Slovensko: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 176-186. ISBN: 978-80-228-3091-1.
    Detail | WWW

  • 2015

    TLUKOVÁ, J.; STRUHALA, K.; SLÁNSKÝ, B.; NEVRLÝ, M. BYA9- Odborná angličtina - slovník stavební terminologie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.