prof. RNDr.

Jiří Spousta

Ph.D.

FSI, ÚFI OFPLP – profesor

+420 54114 2848
spousta@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

TTVFyzika a technika vakua
Česky, zimní, FSI, ÚFI
TF1Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)
Česky, zimní, FSI, ÚFI
0F1Semestrální projekt I
Česky, letní, FSI, ÚFI
0F2Semestrální projekt II
Česky, zimní, FSI, ÚFI
0F3Semestrální projekt III
Česky, letní, FSI, ÚFI
0F4Semestrální projekt IV
Česky, zimní, FSI, ÚFI
0F5Semestrální projekt N I
Česky, zimní, FSI, ÚFI
0F6Semestrální (průmyslový) projekt N II
Česky, letní, FSI, ÚFI
0F7Semestrální projekt N III
Česky, zimní, FSI, ÚFI
TZNZáklady nanověd
Česky, letní, FSI, ÚFI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Vyučované předměty

2FFyzika I
Přednáška, Cvičení, Česky, letní, FSI, ÚFI
3FFyzika II
Cvičení, Česky, zimní, FSI, ÚFI
TF1Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)
Cvičení, Česky, zimní, FSI, ÚFI
TF2Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus)
Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚFI
TSRSeminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO)
Cvičení, Česky, letní, FSI, ÚFI
TSISpeciální praktikum II
Laboratoře a ateliéry, Česky, zimní, FSI, ÚFI
TUNÚvod do fyzikálního inženýrství a nanověd
Přednáška, Cvičení, Česky, zimní, FSI, ÚFI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019