• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Hlavní e-mail kovar@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 86878
 
Odeslat VUT zprávu

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014, Ph.D., Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2008, Ing., Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikované vědy v inženýrství - Mechatronika
 • 2006, Bc., Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikované vědy v inženýrství - Mechatronika
Přehled zaměstnání
 • 2016-dosud, UVSSR FSI VUT v Brně, vedoucí odboru, odborný asistent
 • 2015-2016, NETME Centre, SAŘ, výzkumný pracovník
 • 2014-2017, ÚAI FSI VUT v Brně, odborný asistent
 • 2014-2016, UVSSR FSI VUT v Brně, ost. pedag. pracovník
 • 2012-2015, NETME Centre, tech. pracovník
 • 2009, ÚAI FSI VUT v Brně, tech. pracovník
 • 2009, TLC, s.r.o., školitel IT
 • 2003, Heat Transfer Systems s.r.o., kontrolor kvality
 • 2002, Standard Oil Company, technický pracovník
Pedagogická činnost
 • Automatizace (6AA)
 • Teorie automatického řízení (I a II)
 • Inteligentní řídicí systémy (RIR)
 • Informatika (1IN)
 • Zpracování informací (BZI)
 • Informační systémy a počítačové sítě (GIF)
 • Elektrotechnika a elektronika (6EE a CEL)
 • Seminář k bakalářské práci a Bakalářský projekt
 • Vedení závěrečných prací
Univerzitní aktivity
 • Člen vědeckého výboru a součást pořadatelského týmu mezinárodní konference Mechatronika
 • Člen vědeckého výboru a součást pořadatelského týmu mezinárodního workshopu QERS (ročník 2015 a 2016)
 • Součást pořadatelského týmu mezinárodní konference Mechatronics (2013-dosud)
 • Součást vědeckého výboru mezinárodní konference Mechatronics (2017)
 • Součást pořadatelského týmu mezinárodního konference SEKEL (ročník 2016)
 • Součást pořadatelského týmu Akademicko-průmyslového fóra (ročník 2010 až 2015)
 • Součást pořadatelského týmu konference Mechatronik (ročník 2010 a 2012)
Spolupráce s průmyslem
 • Vývoj a testovaní komplexních mechatronických systémů
 • Vývoj software
Ocenění vědeckou komunitou
 • Hlavní autor plenární přednášky prezentované na světové vědecké konferenci Mechatronika 2016
Projekty
 • Vývoj komplexní pohonné jednotky (IV)
 • Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů (CAAEEC). TAČR
 • Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí, TAČR
 • Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe                           CZ.1.07/2.3.00/09.0162
 • Virtuální kurz k programu Microsoft Access ve výuce technicky zaměřených bakalářských studijních programech
 • Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení
 • Možnosti propojení programu National Instruments LabVIEW a databáze
 • Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací
Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

52Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.