Ing.

Jiří Kovář

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OVSVR – vedoucí odboru

+420 54114 2488
kovar@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BLAŽÍK, P.; KALIVODA, M.; KOUSAL, P. Analysis of surface and subsurface layers after WEDM for Ti-6Al-4V with heat treatment. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, roč. 2018, č. 116, s. 556-564. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R. Analysis of the surface morphology and topography of pure aluminium machined using WEDM. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, roč. 2018, č. 114, s. 169-176. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; PROKEŠ, T. Effect of width of kerf on machining accuracy and subsurface layer after WEDM. Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, roč. 27, č. 4, s. 1908-1916. ISSN: 1059-9495.
  Detail | WWW

 • 2017

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M. Experimental evaluation of the quality of surface after WEDM for steel X210CR12. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 1778-1782. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; PROKEŠ, T.; HORYNOVÁ, M. Comparison of morphology and topography of surfaces of WEDM machined structural materials. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2017, roč. 2017, č. 104, s. 12-20. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, T.; MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; ANDRŠ, O. Cutting Insert Wear Analysis Using Industry 4.0. In Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno: Springer, Cham, 2017. s. 133-140. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; HOLUB, M. Analysis of Machinability of Pure-Cobalt Disc for Magnetron Deposition Using WEDM. In Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno: Springer, Cham, 2017. s. 141-148. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L. Evaluation of total hight of profile of the surface machined by WEDM. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1674-1678. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; KALIVODA, M. Quality of aluminium alloy surface after WEDM. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1679-1682. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P. Optimalization of WEDM settings parameters when machining pure aluminium using DoE. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 2105-2108. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2016

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R. Machining of highly oriented pyrolitic graphite using WEDM and the resulting quality of the surface. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1621-1624. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  KOVÁŘ, J.; MOURALOVÁ, K.; KŠICA, F.; KROUPA, J.; ANDRŠ, O.; HADAŠ, Z. Virtual Reality in Context of Industry 4. 0. In Mechatronika 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
  Detail | WWW

  RUČKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. DESIGN OF THE PUMP CONTROLLER OF THE LOW PRESSURE SEWER NETWORK. MM Science Journal, 2016, roč. 6, č. 1, s. 1654-1658. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; BEDNÁŘ, J.; KOVÁŘ, J.; MACH, J. Evaluation of MRR after WEDM depending on the resulting surface. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 396-401. ISSN: 1213-2489.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T.; BEDNÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; KLAKURKOVÁ, L. Statistical evaluation width of kerf after WEDM by Analysis of Variance. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 22, s. 301-304. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; HOUŠKA, P. Experimental evaluation of WEDM machined surface waviness. Acta Polytechnica (on-line), 2016, roč. 56, č. 5, s. 360-366. ISSN: 1805-2363.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; KOUSAL, P. Optimization machining of titanium alloy Ti-6Al- 4V by WEDM with emphasis on the quality of the machined surface. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1326-1331. ISSN: 1213-2489.
  Detail

  ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; KOVÁŘ, J. Model Based Design of Fuel Pump Control. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 821, s. 601-607. ISSN: 1662- 7482.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; BENEŠ, L.; OSIČKA, K. Effect of wirefeed rate on the morphology of a surface machined using WEDM. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 754-757. ISSN: 1213-2489.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; SLIWKOVÁ, P. Evaluation of S-parameters on the surface of titanium alloy Ti-6Al-4V and Al99. 5 machined by WEDM. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1537-1540. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; MATOUŠEK, R.; KOVÁŘ, J.; MACH, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J. Analyzing the surface layer after WEDM depending on the parameters of a machine for the 16MnCr5 steel. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2016, roč. 2016, č. 94, s. 771-779. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Experimental statistical evaluation of surface waviness machined using WEDM. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 22, s. 275-280. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Experimental statistical evaluation of S- parameters on surface machined using WEDM. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 22, s. 261-264. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Application of the genetic algorithm for analysis of input parameters of WEDM technology for TI-6AL- 4V. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 22, s. 271-274. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; MAN, O. Characterisation of 3D Topography of the Surface Machined by Finishing Technologies of WEDM and Grinding. In Mechatronika 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 445-449. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Optimization of the Cutting Speed for Ti-6Al- 4V Using WEDM Depending on Quality of the Machined Surface. In Mechatronika 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 450-454. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KARPÍŠEK, Z.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L. Freeman-Tukey Pseudoquasi- norm for Evaluating the Total Height of Profile Rt after WEDM. In Mechatronika 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 455-460. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
  Detail | WWW

  PROKEŠ, T.; MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J. Experimental evaluation on the quality of machined surface after turning of material Inconel 625. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1617-1620. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Design of Test Device for Automatic Pressure Sewerage Control Unit. In Mechatronika 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 55-60. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
  Detail | WWW

 • 2015

  MOURALOVÁ, K.; BEDNÁŘ, J.; KOVÁŘ, J. Soft optimization of significant process parameters of WEDM: A result for Steel 16MnCr5. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 21, s. 201-204. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; KOVÁŘ, J. Model Based Design of Fuel Pump Control. In Engineering Mechanics 2015 Extended Abstracts. First edition, 2015. ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. s. 10-11. ISBN: 978-80-86246-42- 0.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J. QUALITY OF DIMENSIONS ACCURANCY OF COMPONENTS AFTER WEDM DEPENDING ON THE HEAT TREATMENT. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 790-793. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  RUČKA, J.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; SUCHÁČEK, T. Aspects of pressure sewerage system design. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 785-789. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV. In Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015. 1. Tatranská Štrba: Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta, 2015. s. 7-12. ISBN: 978-80-554-1089- 0.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; SLIWKOVÁ, P. Experimental analysis on machinability of aluminium alloy using WEDM technology. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 722-727. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

 • 2014

  RUČKA, J.; KOVÁŘ, J. Řízené proplachy vodovodních sítí. In Provoz vodovodů a kanallizací 2014. SOVAK - sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Líbeznice, ČR: Medim, spol. s r.o., 2014. s. 105-109. ISBN: 978-80-87140-36- 9.
  Detail | WWW

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; HADAŠ, Z. Introduction to Design of Speed Controller for Fuel Pump. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 672-676. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  RUČKA, J.; KOVÁŘ, J. Prevention of discoloration events in water distribution systems. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Exeter, UK: University of Exeter, 2014. s. 1441-1449. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Some notes to the using of GA for pump scheduling in real- time regime. In 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122). Mendel Journal series. 2014. Brno, ČR: VUT, 2014. s. 415-420. ISBN: 978-80-214-4984- 8. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.; ANDRŠ, O. Simulation Modelling of Water- supply Network as Mechatronic System. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 697-700. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

 • 2013

  KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Software Tool for Calibration of Hydraulic Models of Water- Supply Networks. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. London: Springer, 2013. s. 253-258. ISBN: 978-3-319-02293- 2.
  Detail

  BŘEZINA, L.; HOLUB, M.; CINTULA, L.; KOVÁŘ, J. Delta robot design. In Mechatronic systems and materials IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 9-14. ISBN: 978-3-03785-637- 6. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  ANDRŠ, O.; HADAŠ, Z.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. Model-Based Design of Mobile Platform with Integrated Actuator – Design with Respect to Mechatronic Education. In MECHATRONICS 2013: RECENT TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC ADVANCES. 1. Springer, 2013. s. 891-988. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
  Detail

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. FORWARD KINEMATICS MODELLING OF A PARALLEL DEVICE FOR CORD IMPLANTS TUNING. In 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. 1. Brno, ČR: 2013. s. 283-288. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; DALECKÝ, F. Using of Hough Transform for Automatic Robot Sorting System. In 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. 1. Brno, ČR: 2013. s. 375-378. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2012

  KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; SINGULE, V. Laboratory Delta Robot For Mechatronic Education Purposes. In Proceedings of International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2012. 1. Sorrento, Itálie: 2012. s. 1209-1212. ISBN: 978-1-4673-1299- 8.
  Detail

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1729- 8806.
  Detail

 • 2011

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. Design of Scan Machine for Image Cataloging. In Annals Of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists. 1. Vienna: 2011. s. 855-856. ISBN: 978-3-901509-83- 4. ISSN: 1726- 9679.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HEJČ, T.; KOVÁŘ, J. Modeling and Control of Three- Phase Inverter of Swirl Turbine. In PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS. 2011. Trencin, SK: Alexander Dubcek University of Trencin, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
  Detail

  KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O. Particle Swarm Optimization Technique Applied To Image Recognition Using Delta Robot. In Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, ČR: Brno University of Technology VUT Press, 2011. s. 67-72. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J. Design of fuzzy logic controller for DC motor. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. s. 9-18. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; HADAŠ, Z.; HOUŠKA, P.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. VIRTUAL DESIGN OF INDUSTRIAL MANIPULATOR USING MECHATRONIC APPROACH. In Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11). 1. Brno: Expertia o.p.s., 2011. s. 105-110. ISBN: 978-80-7231-848- 3.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HEJČ, T.; KOVÁŘ, J.; HUZLÍK, R. Modeling and Control of Three- Phase Rectifier of Swirl Turbine. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. s. 285-291. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J.; HEJČ, T. Modeling and Control of System with Pump and Pipeline by Pole Placement Method. In PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS. 2011. Trencin, SK: Alexander Dubcek University of Trencin, 2011. s. 6-9. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
  Detail

  BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J.; HEJČ, T.; ANDRŠ, O. Modeling and H- infinity Control of Centrifugal Pump with Pipeline. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. s. 523-530. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

 • 2010

  KOVÁŘ, J.; BŘEZINA, T. OPTIMALIZACE PARAMETRŮ PI REGULÁTORU POMOCÍ EVOLUČNÍCH METOD. In AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010. Košice: 2010. s. 32/ 1 (32/3 s.)ISBN: 978-80-553-0347- 5.
  Detail

  KOVÁŘ, J.; BŘEZINA, T. MODEL OF PIPELINE WITH PUMP FOR PREDICTIVE CONTROL. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Interdisciplinary Solutions". Vienna: DAAAM INTERNATIONAL VIENNA 2010, 2010. s. 1363-1364. ISBN: 978-3-901509-73- 5.
  Detail

  SINGULE, V.; KOVÁŘ, J. Pohony Maxon jako akční členy nové koncepce umělých svalů humanoidního robotu. Automa, 2010, roč. 16, č. 8- 9, s. 66-68. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOVÁŘ, J.; BŘEZINA, T. Optimalizace parametrů PI regulátoru pomocí evolučních metod. Strojárstvo/ Strojírenství, 2010, roč. 14, č. 5, s. 32/ 1 (32/3 s.)ISSN: 1335- 2938.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.