doc. Ing.

Jiří Bydžovský

CSc.

FAST, THD – docent

+420 54114 7505, +420 54114 8060
bydzovsky.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 13:00 - 15:00, D/D241 (Veveří 512/95, Brno 602 00)

Garantované předměty

DJ01Doktorský seminář I (FMI)
Česky, letní, FAST, THD
DJ02Doktorský seminář II (FMI)
Česky, zimní, FAST, THD
DJ03Doktorský seminář III (FMI)
Česky, letní, FAST, THD
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)
Česky, zimní, FAST, THD
DJ05Doktorský seminář V (FMI)
Česky, letní, FAST, THD
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)
Česky, zimní, FAST, THD
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)
Česky, letní, FAST, THD
DJA044Doktorský seminář 1 (FMI)
Česky, letní, FAST, THD
DJA051Doktorský seminář 2 (FMI)
Česky, zimní, FAST, THD
DJA054Doktorský seminář 3 (FMI)
Česky, letní, FAST, THD
DJA055Doktorský seminář 4 (FMI)
Česky, zimní, FAST, THD
DJA056Doktorský seminář 5 (FMI)
Česky, letní, FAST, THD
CJ51Oceňování
Česky, letní, FAST, THD
CJ051Oceňování nemovitostí
Česky, letní, FAST, THD
NJB037Oceňování nemovitostí
Česky, letní, FAST, THD
CJ015Technologie sanace
Česky, letní, FAST, THD
6J4Technologie sanace
Česky, letní, FAST, THD
CJ52Technologie sanace
Česky, letní, FAST, THD
NJA034Technologie sanace
Česky, letní, FAST, THD
BJB022Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích
Česky, letní, FAST, THD
BJ055Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích
Česky, letní, FAST, THD
BJ55Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích
Česky, letní, FAST, THD
BJB023Vybrané statě z technologie stavebních hmot
Česky, letní, FAST, THD
BJ056Vybrané statě z technologie stavebních hmot
Česky, letní, FAST, THD
BJ56Vybrané statě z technologie stavebních hmot
Česky, letní, FAST, THD
DJB043Vybrané statě ze stavebně-materiálového inženýrství
Česky, letní, FAST, THD

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021