Mgr.

Jan Šťastný

Ph.D.

CESA, PVO – odborný asistent

+420 54114 9587
Jan.Stastny@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M. Analysis of Swimming Biomechanics by Jaroslav Motyčka and his team between the years 1960 - 2017. XIIIth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Program & Book of Abstracts. Tsukuba: 2018. s. 70-70.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M. Relation Between the Speed of Front Crawl Swimming with Either the Arms Only or Flutter-kicking in Group of Junior Category Male Swimmers. In Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: MUNI Press, 2018. s. 118-124. ISBN: 978-80-210-8917-4.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, J.; BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J. Speed Analysis of the Breastroke Pull-out Using SwIMU System. International Conference of Sport, Health and Physical Education Book of Abstracts. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2018. s. 56-56. ISBN: 978-80-7561-143-7.
  Detail

  MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; KUMPÁN, P. A case study to analyse swimming techniques in front crawl, backstroke, breaststroke and butterfly stroke using a novice inertial measuring method with accelerometers and gyroscopes. In Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: MUNI Press, 2018. s. 365-373. ISBN: 978-80-210-8917-4.
  Detail | WWW

  BÁTOROVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H. Kvalitativní analýza plavecké techniky pomocí Micro Electro Mechanikal System se synchronním video záznamem. 2018.
  Detail

 • 2017

  BÁTOROVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J., JANURA, M. Development of an analysis of swimming techniques using instrumentation and the development of a new measurement method at Brno University of Technology. Journal of Human Sport and Exercise, 2017, roč. 11, č. 1, s. 146-158. ISSN: 1988-5202.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, J. Rozložení četnosti využití zátěží na posilovacích strojích horních končetin studenty VUT v Brně ve výuce kondičního posilování. In Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trenérov, Univerzita Mateje Bela KTVŠ FF Banská Bystrica, 2017. s. 104-110. ISBN: 978-80-8141-165-6.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Changes in speed and efficiency in the front crawl swimming technique at 100m track. Journal of Human Sport and Exercise, 2017, roč. 2016, č. 11, s. 168-175. ISSN: 1988-5202.
  Detail | WWW

 • 2016

  BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H. Biomechanical analysis of front crawl arm stroke and leg kick by Tachograph measuring system. Annals of Ovidius University Constanta-Series Physical Education and Sport/Science, 2016, roč. 16, č. 2, s. 293-300. ISSN: 2285-7788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠŤASTNÝ, J.; BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J. Development of variables of 11 competitive swimmers on a 100m freestyle track. In SPORT AND HEALTH. ZBORNIK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA „SPORT I ZDRAVLJE“. Tuzla: University of Tuzla, 2016. s. 12-16. ISSN: 2303-8551.
  Detail

  BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H. Možnosti využití moderních technologií v diagnostice plavecké techniky. In Kondičný tréning v roku 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 404-417. ISBN: 978-80-8141-138-0.
  Detail

 • 2015

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Changes in efficiency and speed of front crawl swimming technique of junior swimmers aged between 14 and 19 years old - a case study. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 439-447. ISBN: 978-80-210-8129-1.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M. Kinematic and dynamic analysis of swimming technique of czech national team in years 2009-2015. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 390-405. ISBN: 978-80-210-8129-1.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J. Changes in mean swimming speed and efficiency in the front crawl at 2x25m track. Journal of Human Sport and Exercise, 2015, roč. 10, č. 1, s. 286-292. ISSN: 1988-5202.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Komparace charakteristik čtyř plaveckých způsobů. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 191-196. ISBN: 978-80-7435-557-8.
  Detail

 • 2014

  ŠŤASTNÝ, J.; KUNDERA, V.; PAŠEK, M. EMG analýza m. trapezius a m. latissimus dorsi u modifikací cviku přítah shora. In Kondičný trénink v roku 2014. 2014. s. 362-369. ISBN: 978-80-8141-077-2.
  Detail

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; PAŠEK, M.; BÁTOROVÁ, M. Komparace výsledků měření a vyhodnocování rychlosti plavání seniorské a juniorské reprezentace ČR v letech 2011 a 2012. In Pohybové aktivity ve vědě a praxi (Konferenční sborník). Karolinum. 2014. s. 255-263. ISBN: 978-80-246-2654- 3.
  Detail

 • 2013

  ŠŤASTNÝ, J. Electromyography analysis of the modified bench press exercise and its influence on muscle activity of m. pectoralis major a m. deltoideus anterior. 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013 BOOK OF ABSTRACTS. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 120-120. ISBN: 978-80-210-6439- 3.
  Detail

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Kinematic and dynamic analyses of swimming. In Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 14-24. ISBN: 978-80-210-6640- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J. Srovnání rychlosti a účinnosti plavání kraulové techniky vybraných plavců různých úrovní. In Kondičný trénink v roku 2013. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trenérov, Univerzita Mateje Bela KTVŠ FHV banská Bystrica, 2013. s. 253-259. ISBN: 978-80-8141-044- 4.
  Detail

 • 2012

  ŠŤASTNÝ, J. Elektromyografická analýza tréninku na lyžařském kondičním trenažéru. In Kondičný trénink v roku 2012. Banská Bystrica: 2012. s. 252-263. ISBN: 978-80-8141-023- 9.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J. Úvod do vyhodnocení rychlosti a účinnosti plavecké kraulové techniky. In Kondičný trénink v roku 2012. Banská Bystrica: 2012. s. 210-217. ISBN: 978-80-8141-023- 9.
  Detail

 • 2011

  ŠŤASTNÝ, J. Výuka in-line bruslení na VUT v Brně, CESA a problematika využívání bezpečnostních pomůcek při in- line bruslení. In Outdoor 2011. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 161-167. ISBN: 978-80-263-0015- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; DÝROVÁ, J. Technika tlakových cvičení při posilování svalů hrudníku. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 56-61. ISBN: 978-80-7435-152- 5.
  Detail

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. A brief survey of evaluation of the results measuring the swimming techniques of the junior representation of the Czech republic. In BOOK OF ABSTRACTS. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 29-29. ISBN: 978-80-210-5610- 7.
  Detail

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. Porovnání výsledků měřené techniky plavání juniorské a seniorské reprezentace. In Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. 2011. s. 57-61. ISBN: 978-80-86317-89- 2.
  Detail

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. Některé poznámky a doporučené opravy techniky plavání. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: UHK, 2011. s. 62-66. ISBN: 978-80-7435-152- 5.
  Detail

 • 2010

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; PAŠEK, M. Dynamická a kinetická analýza techniky plavání reprezentace ČR 2009/ 2010. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: UHK, 2010. s. 84-90. ISBN: 978-80-7435-076- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.