JUDr. Ing.

Jan Kopřiva

Ph.D.

FP, ÚF – odborný asistent

+420 54114 2620
kopriva@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Projekty

  • 2007

    Metodická a obsahová inovace výuky předmětu Manažerské poradenství, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
    Detail