JUDr. Ing.

Jan Kopřiva

Ph.D.

FP, ÚF – odborný asistent

+420 54114 2620
kopriva@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

MU, Fakulta právnická, doktorské studium 

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Podnikové finance a obchod, inženýrské studium 

MU, Fakulta právnická, státní rigorózní zkouška 

MU, Fakulta právnická, magisterský studijní program, právo a právní věda, 

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Daňové poradenství, bakalářské studium 

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení v následujících přemětech:

Právo obchodních korporací, Veřejné právo, Obchodní právo EU, Podnikání fyzických a právnických osob

Vědeckovýzkumná činnost

Aktivní účast při řešení grantových programů:

programu EURO Waste

Management v podmínkách Východní Evropy a Ruska