Ing.

Jakub Vrána

Ph.D.

FAST, TZB – odborný asistent

+420 54114 7946
jakubvrana@seznam.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  VRÁNA, J. Rizika vyplývající z neuváženého šetření vodou. TZB-info, 2020, roč. 2020, s. 1 (1 s.). ISSN: 1801-4399.
  Detail

  VRÁNA, J. Komentář k ČSN EN 61770 ed. 2 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav. TZB-info, 2020, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  VRÁNA, J. Technická normalizační komise TNK 94 Vodárenství. MAGAZÍN ČAS, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 25-26. ISSN: 2694-6920.
  Detail | WWW

  VRÁNA, J. Požadavky na umísťování otevřených plynových spotřebičů - 2. část. Topenářství, 2020, roč. 2020, č. 4-5, s. 42-46. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová evropská norma pro využití šedých vod. Český instalatér, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 24-27. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  VRÁNA, J.; MOŠTĚK, J. Průtoky a spotřeby vody v různých časových intervalech. Český instalatér, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210-695X.
  Detail | WWW

  VRÁNA, J. Požadavky na umísťování plynových spotřebičů - 1. část. Topenářství, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 40-42. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Je přívod vody ze studny do budovy vodním dílem?. Topenářství, 2020, roč. 2020, č. 6, s. 56-57. ISSN: 1211-0906.
  Detail

 • 2019

  VRÁNA, J. H - 132 98 Dodatek 1 Ohřívání vody. Zásady pro navrhování. Brno: Cech topenářů a instalatérů ČR, ISBN 978 80-86208-21-3, 2019. s. 1-16.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová evropská norma pro využití šedých vod. In SANHYGA 2019, 24. medzinárodná vedecko-technická konferencia. Bratislava: SSTP, 2019. s. 87-95. ISBN: 978-80-89878-49-9.
  Detail

  VRÁNA, J.; MOŠTĚK, J. Měření průtoků a spotřeb vody v bytových domech. In SANHYGA 2019, 24. medzinárodná vedecko-technická konferencia. Bratislava: SSTP, 2019. s. 49-58. ISBN: 978-80-89878-49-9.
  Detail

  VRÁNA, J. Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. TZB-info, 2019, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  VAVŘIČKA,R.; VRÁNA, J. Předpisy pro instalaci pojistného ventilu. Topenářství, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 32-39. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Nežádoucí kolísání tlaku a teploty vody na výtoku směšovacích baterií. Topenářství, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 40-43. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová ČSN EN 12831-3 z pohledu zdravotní techniky. Český instalatér, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 28-31. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Historie instalatérského oboru. TZB-info, 2019, roč. 2019, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
  Detail

 • 2018

  VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M. Měření spotřeby teplé vody v bytových domech. Vytápění, větrání, instalace, 2018, roč. 27, č. 1, s. 46-49. ISSN: 1210-1389.
  Detail

  VRÁNA, J. Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody. TZB-info, 2018, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  VRÁNA, J. Navrhování a montáž připojovacích potrubí vnitřní kanalizace. Český instalatér, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 28-30. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  Nová evropská norma pro využití srážkových vod. Český instalatér, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Umístění a provoz plynových spotřebičů do 50 kW, podle TPG 704 01. In Sborník školení 2018 Požadavky pro správnou funkci plynových spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu. Praha: Český plynárenský svaz, 2018. s. 15-28.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzovanie zariadenia na využitie zrážkovej vody. TZB Haustechnik, 2018, roč. 2018, č. 5, s. 46-48. ISSN: 1210-356X.
  Detail

  RUBINA, A.; VRÁNA, J.; VALIŠ, I. Problém větrání v obytných, neobytných budovách a průmyslu, XII. celostátní setkání specialistů v plynárenství. Brno: Český plynárenský svaz a Technická inspekce ČR, 2018. s. 1-40.
  Detail | WWW

  VRÁNA, J. Dimenzování zařízení pro využití srážkových vod. In SANHYGA 2018 - 23. medzinárodná vedecko-technická konferencia. 2018. s. 53-60. ISBN: 978-80-89878-30-7.
  Detail

  VRÁNA, J.; FREMROVÁ, L. ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Změna Z1. Praha: ÚNMZ, 2018. s. 1-12.
  Detail

  VRÁNA, J.; ČÍHAL, Z.:. Způsoby přípravy teplé vody. Topenářství, 2018, roč. 2018, č. 8, s. 58-64. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová technická pravidla pro přívod spalovacího vzduchu. Topenářství, 2018, roč. 2018, č. 5, s. 48-51. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Ochrana před znečištěním pitné vody zpětným průtokem. TZB-info, 2018, roč. 18, č. 5, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2017

  VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M. Průtoky vody ve vnitřních vodovodech a spotřeby vody v budovách. In Sborník konference VYTÁPĚNÍ - INSTALACE 2017. Hradec Králové: CTI ČR, 2017. s. 1-9.
  Detail

  VRÁNA, J. Zásady řešení potrubí vnitřní kanalizace. CTI INFO, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 11-15. ISSN: 1214-7583.
  Detail

  VAVŘIČKA, R.; VRÁNA, J.; POSPÍCHAL, Z. Příprava teplé vody. Sešit projektanta - pracovní podklady. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. 151 s. ISBN: 978-80-02-02713- 3.
  Detail

  VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M. Měření spotřeb teplé vody v bytových domech. In Konference vytápění Třeboň 2017. Sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 233-237. ISBN: 978-80-02-02712- 6.
  Detail

  VAVŘIČKA, R.; VRÁNA, J.; JIROUT, V. Pojistná zařízení pro ohřívače vody. In Konference vytápění Třeboň 2017. Sborník přednášek. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 265-272. ISBN: 978-80-02-02712- 6.
  Detail

  VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M. Průtoky a spotřeby vody v bytových domech. Český instalatér, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 36-39. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  RUBINA, A.; VRÁNA, J. Jak se řeší přívod vzduchu pro spalování v TPG 704 01 a TPG 908 02. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, 2017, č. 6, s. 244-251. ISSN: 0032-1761.
  Detail

  VRÁNA, J.; BLASINSKI, P. Evropský pohled na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody. Topenářství, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 56-59. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky Změna Z1. Praha: ÚNMZ, 2017. s. 1-4.
  Detail

  VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z. Dimenzování ohřívačů vody podle odběrové špičky. In Zborník prednášok 22. medzinárodná vedecko- technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2017. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, 2017. s. 117-122. ISBN: 978-80-89878-12- 3.
  Detail

  VRÁNA, J.; RUBINA, A.; VALIŠ, I. Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším. Praha: Český plynárenský svaz, ISBN 978-80-87992-39-5, 2017. s. 1-16.
  Detail

  VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M. Dimenzování ohřívačů vody. Topenářství, 2017, roč. 2017, č. 7, s. 36-41. ISSN: 1211-0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky. TZB- info, 2017, s. 1 (1 s.). ISSN: 1801-4399.
  Detail

 • 2016

  VRÁNA, J. Informace o změně ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. Český instalatér, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 38-39. ISSN: 1210-695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Zabezpečovací zařízení tlakových ohřívačů vody. In Tlak 2016 sborník přednášek. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2016. s. 37-43. ISBN: 978-80-87140-40- 6.
  Detail

  VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z. Peak Flow rates measured in residential building. Book of abstracts of the 42nd International Symposium of CIB W062 on Water Supply and Drainage for Buildings. Košice: elfa, 2016. s. 19-19. ISBN: 978-80-8086-259- 6.
  Detail

  VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z. Průtoky a spotřeby vody v bytových domech. In SANHYGA 2016 - 21. vedecko- technická konferencia. Bratislava: SSTP Bratislava, 2016. s. 65-76. ISBN: 978-80-89878-00- 0.
  Detail

  VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z. Peak flow rates measured in residential building. In Water Supply and Drainage for Buildings. Košice: elfa, 2016. s. 34-44. ISBN: 978-80-8086-258- 9.
  Detail

 • 2015

  Vranayová, Z.; Káposztásová, D.; Vrána, J.; Kucharik, M.; Rysulová, M. Improving Sustainable Water Management in Czech Republic and Slovakia. In Proceedings of The 41st International Symposium of CIB WO62 Water Supply and Drainage for Buildings. Peking, Čína: International Council for Research and Innovation in Building and Construction, 2015. s. 454-465.
  Detail

  VRÁNA, J. Zásobování vodou ze dvou zdrojů. In Zborník prednášok z 20. vedecko- technickej konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 81-85. ISBN: 978-80-89216-81- 9.
  Detail

  VRÁNA, J. Podtlak v připojovacím potrubí vnitřní kanalizace a jeho vliv na dimenzování potrubí. In Zborník prednášok z 20. vedecko- technickej konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 91-97. ISBN: 978-80-89216-81- 9.
  Detail

  VRÁNA, J. Nebezpečí znečištění pitné vody zpětným průtokem. CTI INFO, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 19-21. ISSN: 1214- 7583.
  Detail

  VRÁNA, J. Domovní plynovody (TPG 704 01, ČSN EN 1775 aj.). In Kurz Od těžby ke spotřebě. Základy plynárenství. Den 4. Praha: Český plynárenský svaz, 2015. s. 93-112. ISBN: 978-80-87992-10- 4.
  Detail

  HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H. Energetické hodnocení budov. Brno: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2015. 185 s. ISBN: 978-80-214-5274- 9.
  Detail | WWW

  VRÁNA, J. Požadavky na umísťování a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A, B a C podle Změny 1 TPG 704 01 platné od 1. 8. 2013 vč. příkladů. Český instalatér, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 36-42. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Požadavky na umísťování a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A, B a C podle Změny 1 TPG 704 01 platné od 1. 8. 2013 vč. příkladů (pokračování). Český instalatér, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 34-37. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování a vedení připojovacích potrubí vnitřní kanalizace. Český instalatér, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Komentář k revizi ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody. Topenářství, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 40-43. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2014

  VRÁNA, J. Využití srážkových vod. CTI INFO, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 24-28. ISSN: 1214- 7583.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 3. část: Zjednodušené metody dimenzování přívodního potrubí. Topenářství, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 22-26. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2013

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Využití šedé vody ve zdravotních instalacích. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Využití srážkových vod v budovách. In Sborník přednášek konference "Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách". Praha: STP, 2013. s. 38-45. ISBN: 978-80-02-02456- 9.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠEBESTA, P.; VRÁNA, J.; DAŇHEL, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek (C 1452) o náhradu škody. Brno: ÚSI, 2013. s. 1-81.
  Detail

  VRÁNA, J.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J.; BARTONÍK, A. Preparation a new Czech Standard ČSN 75 6780 Reuse of greywater and rainwater in buildings and adjoining grounds. In CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. 1. Praha: STP, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-4001- 9.
  Detail

  VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; VALIŠ, I. Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1. ČPS- GAS. ČPS- GAS. Praha: GAS, 2013. 75 s. ISBN: 978-80-7328-165- 6.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 2. část. Návrh průměrů přívodního potrubí. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 18-21. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Revize ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. CTI INFO, 2013, roč. 2013, č. 5- 6, s. 20-24. ISSN: 1214- 7583.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů - 1. část. Stanovení výpočtového průtoku. Topenářství, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 20-27. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2012

  VRÁNA, J. Zabezpečovací zařízení tlakových ohřívačů vody podle evropských a českých technických norem. Topenářství, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-29. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A. Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům. Český instalatér, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 18-20. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M. Výpočtový průtok ve vnitřních vodovodech – specifika oddílných vodovodů. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TU v Košiciach, 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  PLOTĚNÝ, K.-VRÁNA, J.-PÍREK,O. Zdravotně technické instalace. In A13 - Navrhování systémů hospodaření s vodou pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby. 1. Brno: NSC, 2012. s. 31-60. ISBN: 978-80-87665-12- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování oddílných vodovodů. In 17. vedecko - odborná medzinárodná konferencia SANHYGA 2012. Zborník prednášok. Bratislava: SSTP, 2012. s. 57-64. ISBN: 978-80-89216-50- 5.
  Detail

  VRÁNA, J. Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2011

  VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M. Možnosti úspor pitné vody. Topenářství, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 40-42. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2010

  VRÁNA, J. Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  VRÁNA, J. Informace o opravě normy ČSN EN 806- 3. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2007

  VRÁNA, J. Vybírejte potrubí do koupelny. Praha: PINELAND, 2007. s. 20-25.
  Detail

  VRÁNA, J. Komentář k nové ČSN EN 806- 3 pro dimenzování vnitřních vodovodů. Praha: STP, 2007. s. 8-19.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová norma ČSN EN 806- 3 pro dimenzování vnitřních vodovodů. Praha: ČNTL, 2007. s. 10-12.
  Detail

  VRÁNA, J.-ŽABIČKA,Z. ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: ČNI, 2007. s. 1-52.
  Detail

  VRÁNA, J. Výpočtový průtok v potrubí vnitřního vodovodu. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Zborník prednášok. Sekcia 1: Pozemné stavby. Košice: TU v Košiciach, 2007. s. 263-268. ISBN: 978-80-8073-789- 4.
  Detail

  VRÁNA, J. Vízszerelés. Vízellátás - Csatornázás. Vízszerelés. Vízellátás - Csatornázás. Budapest: CSER Kiadó, 2007. ISBN: 978-963-9759-00- 8.
  Detail

  VRÁNA, J. Nové evropské a národní normy v oblasti vnitřních vodovodů. In Brno: HCPC, 2007. s. 17-24.
  Detail

  VRÁNA, J. Plastové kanalizační potrubí Geberit PE. 2007, s. 78-78.
  Detail

  VRÁNA, J.-VALIŠ,I.-TREUOVÁ,L.-GEBAUER,G.-RUBINOVÁ,O.-VAŠČÁKOVÁ,A. Technická zařízení budov v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 1-331.
  Detail

  VRÁNA, J.; VALIŠ, I.; TREUOVÁ, L.; GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O. Technická zařízení budov v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s. 180-230.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu. In Bratislava: SSTP, 2007. s. 71-86.
  Detail

 • 2006

  VRÁNA, J. Komentář ke změně Z2 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. Praha: Technické vydavatelství, 2006. s. 46-49.
  Detail

  VRÁNA, J.VRANAYOVÁ, Z. ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda (překlad normy). Praha: ČNI, 2006. s. 1-19.
  Detail

  VRÁNA, J. Rozborový úkol RU/0824/06 Analýza a porovnání metod pro stanovení výpočtového průtoku v potrubí vnitřního vodovodu v souvislosti se zavedením EN 806- 3 do soustavy ČSN a revizí ČSN 73 6655. Praha: ČNI, 2006. s. 1-36.
  Detail

  VRÁNA, J. Evropská norma pro vnitřní vodovody. Stavitel, 2006, roč. 14, č. 11, s. 43-45. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  VRÁNA, J. Důležité zásady návrhu a montáže vnitřního vodovodu a kanalizace. Kolín: CTI, 2006. s. 1-9.
  Detail

  BRADÁČ,A.-FIALA,J.-VRÁNA, J.a kol. Domovní kanalizace, Vnitřní (domovní) vodovod. Rádce majitele nemovitostí. Praha: Linde Praha, 2006. s. 499-513. ISBN: 80-7201-572- 9.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol. Rádce majitele nemovitostí. Rádce majitele nemovitostí. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN: 80-7201-582- 6.
  Detail

  VRÁNA, J. Komentář k nové normě pro vnitřní vodovody ČSN EN 806- 2. Praha: STP, 2006. s. 11-20.
  Detail

  VRÁNA, J. Kudy teče voda. PELOTON, 2006. s. 12-18.
  Detail

  VRÁNA, J. Odpadové rébusy. PELOTON, 2006. s. 19-19.
  Detail

  VRÁNA, J. Zrádné výměny. PELOTON, 2006. s. 20-23.
  Detail

  VRÁNA, J. Trend: předstěnové instalace. PELOTON, 2006. s. 24-25.
  Detail

  VRÁNA, J. Vyvarujte se chyb. PELOTON, 2006. s. 26-26.
  Detail

  VRÁNA, J. Odborník o teplé vodě. PELOTON, 2006. s. 80-80.
  Detail

  VRÁNA, J. Jak se drtí počesku. Praha: 2006. s. 54-57.
  Detail

  VRÁNA, J. Přání versus realita. Praha: 2006. s. 39-39.
  Detail

  VRÁNA, J. Když se klozet stěhuje. Praha: 2006. s. 84-88.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová ČSN 01 3450 pro kreslení zdravotně technických instalací. Brno: ASIO Brno, 2006. s. 127-134.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová norma pro kreslení zdravotně technických instalací vstoupila v platnost. Praha: 2006. s. 44-49.
  Detail

  VRÁNA, J. Kreslení zdravotně technických instalací podle nové ČSN 01 3450. Bratislava: SSTP, 2006. s. 17-24.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování vnitřních vodovodů podle EN 806- 3. Bratislava: SSTP, 2006. s. 43-50.
  Detail

 • 2005

  VRÁNA, J.MIKOLÁŠEK,M. ČSN EN 200 (13 7102) Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické specifikace (překlad evropské normy). Praha: ČNI, 2005. s. 1-41.
  Detail

  VRÁNA, J. Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody. Praha: ČNTL, 2005. s. 18-22.
  Detail

  VRÁNA, J.KOSTROVÁ,M.HOLUBOVÁ,I.TICHAVSKÁ,R.MIKOLÁŠEK,M.ŽABIČKA,Z. ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování (překlad normy). Praha: ČNI, 2005. s. 1-54.
  Detail

  VRÁNA, J. Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody. Praha: STP, 2005. s. 1-26.
  Detail

  VRÁNA, J. Historické předpisy pro vnitřní kanalizaci a vodovod. Brno: VUT FAST, 2005. s. 242-246.
  Detail

  VRÁNA, J.MUDRÁKOVÁ,A. Historie a současnost Ústavu technickkých zařízení budov na Fakultě stavební VUT v Brně. CTI ČR Brno, 2005. s. 21-21.
  Detail

  VRÁNA, J. Nová evropská norma ČSN EN 806- 2 pro navrhování vnitřních vodovodů. Praha: ČNTL, 2005. s. 48-51.
  Detail

  VRÁNA, J. Komentář k ČSN EN 806- 2 pro navrhování vnitřních vodovodů. Bratislava: SSTP, 2005. s. 21-28.
  Detail

  VRÁNA, J. Voda a kanalizace v domě a bytě. Voda a kanalizace v domě a bytě. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 1-145. ISBN: 80-247-0800- 0.
  Detail

  ŽABIČKA,Z.VRÁNA, J.LANK,J. Materiály potrubí a příslušenství pro odvádění vody. In Odvodnění staveb. Brno: ERA group, 2005. s. 23-38. ISBN: 80-7366-012- 1.
  Detail

 • 2004

  VRÁNA, J. Nové normy EU v oblasti zdravotní techniky. In Bratislava: SSTP, 2004. s. 15-22. ISBN: 80-969030-6- 3.
  Detail

  VRÁNA, J. Měření tlakových poměrů v modelu splaškového odpadního potrubí. In Brno: VUT, FAST, 2004. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  VRÁNA, J. Odvodnění vzduchotechnického potrubí podzemního výměníku. Topenářství, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 71-71. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Nejnovější evropské normy (EN) pro zdravotně technické instalace a jejich souvislost s ostatními předpisy. TZB Haustechnik, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 54-60. ISSN: 1210- 356X.
  Detail

  VRÁNA, J. Vnitřní kanalizace ve vysokých budovách. Český instalatér, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 40-44. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Instalace řešte včas. Living Kuchyně, 2004, roč. 2004, č. 1, ISSN: 1214- 1976.
  Detail

 • 2003

  VRÁNA, J. Vnitřní kanalizace a přivzdušňovací ventily. Český instalatér, 2003, roč. 2003, č. 2, ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Experimentální ověření průtoku v připojovacím potrubí vnitřní kanalizace. In Brno: VUT v Brně, 2003. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  VRÁNA, J. Nové evropské normy pro zdravotně technické instalace. In Bratislava: SSTP, 2003. s. 21-28. ISBN: 80-967479-9- 1.
  Detail

  VRÁNA, J. Ochrana vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660. Český instalatér, 2003, roč. 2003, č. 6, ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VRÁNA, J. Kanalizační přivzdušňovací ventily - 2. část, hydraulika splaškových odpadních potrubí. Topenářství, 2003, roč. 2003, č. 6, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Kanalizační přivzdušňovací ventily 1. část, funkce, historie a požadavky nových norem. Topenářství, 2003, roč. 2003, č. 5, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Pro vnitřní kanalizaci platí nová norma. Topenářství, 2003, roč. 2003, č. 4, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2002

  VRÁNA, J. Projektování vnitřních vodovodů - 2. část, Projektová dokumentace ZTI. Topenářství, 2002, roč. 2002, č. 7, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Projektování vnitřních vodovodů - 3. část, Spotřeba a potřeba vody. Topenářství, 2002, roč. 2002, č. 8, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Proudění v odpadním potrubí kanalizace. TZB Haustechnik, 2002, roč. 2002, č. 3, ISSN: 1210- 356X.
  Detail

  VRÁNA, J. Projektování vnitřních vodovodů - 1. část, Základní pojmy související s vnitřním vodovodem. Topenářství, 2002, roč. 2002, č. 6, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Provádění zdravotně technických instalací před druhou světovou válkou. In Brno: VUT v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  VRÁNA, J. Trubní materiály. In Nové Rochlovy stavební tabulky 1. díl - 2. doplněné vydání. Praha: 2002. ISBN: 80-902397-5- 7.
  Detail

  ČUPR,K.BARTOŠOVÁ,B.POČINKOVÁ,M.VRÁNA, J. Zdravotní technika pro kombinované studium. Brno: CERM, 2002. s. 35-110. ISBN: 80-214-2221- 1.
  Detail

  VRÁNA, J. Proudění v odpadním potrubí kanalizace. In Košice: TU v Košiciach, 2002. ISBN: 80-7099-818- 0.
  Detail

  VRÁNA, J. Příprava nové národní normy (ČSN) pro vnitřní kanalizaci. In Bratislava: SSTP, 2002. ISBN: 80-967479-3- 2.
  Detail

  VRÁNA, J. Indikátory topných nákladů v domě o 150 bytech. In Bratislava: SSTP, 2002. ISBN: 80-967479-4- 0.
  Detail

 • 2001

  VRÁNA, J. Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace z hlediska nových poznatků. Vytápění, větrání, instalace, 2001, roč. 2001, č. 3, ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  VRÁNA, J. Údržba zdravotně technických instalací v panelových domech - 1. část. Topenářství, 2001, roč. 2001, č. 2, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Údržba zdravotně technických instalací v panelových domech - 2. část. Topenářství, 2001, roč. 2001, č. 3, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Zdravotně technické instalace v půdních vestavbách a nástavbách. Topenářství, 2001, roč. 2001, č. 5, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Dimenzování vnitřní kanalizace podle evropských předpisů. In Brno: VUT v Brně, 2001. ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  VRÁNA, J. Soustředění zdravotně technických instalací v dnešní výstavbě. In Brno: VUT v Brně, 2001. ISBN: 1212- 9275.
  Detail

 • 2000

  VRÁNA, J. Nádržkové splachovače. Topenářství, 2000, roč. 2000, č. 3, ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VRÁNA, J. Také záchod a koupelna mají minulost. Domov, 2000, roč. 2000, č. 10, ISSN: 0012- 5369.
  Detail

 • 1999

  VRÁNA, J. Současné pohledy na dimenzování potrubí vnitřní kanalizace. In Brno: VUT v Brně, 1999.
  Detail

  VRÁNA, J. Odvod kondenzátu z klimatizačních zařízení. In Bratislava: SSTP, 1999.
  Detail

 • 1998

  VRÁNA, J. Zkušenosti s projektováním TZB ve vztahu k normám. 1998, roč. 1998, č. 2.
  Detail

  VRÁNA, J. Zkušenosti s používáním norem při projektování a realizaci staveb. In Bratislava: SSTP, 1998.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.