doc. Ing.

Ivan Mazůrek

CSc.

FSI, ÚK OTD – vedoucí odboru

+420 54114 3308
mazurek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1973, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní stroje a manipulační technika
 • 1981, PGS, Laboratoř počítacích strojů VUT v Brně, obor Numerické výpočetní metody
 • 1990, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Části strojů a mechanismů
 • 2000, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1974-1975, projektant, Hutní projekt Praha, závod Brno
 • 1976-1981, odborný pracovník, katedra ČS+VS FS VUT v Brně
 • 1981-2000, odborný asistent, katedra Částí strojů a mechanismů FS VUT v Brně
 • 2000-dosud, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2004–dosud, vedoucí výzkumné skupiny technické diagnostiky na UK FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technická diagnostika
 • Měření a analýza signálu
 • Tribologie
 • Lokalizace zdrojů hluku
 • Vývoj semiaktivních tlumících systémů

Univerzitní aktivity

 • člen oborové rady doktorského studijního programu 2302 Stroje a zařízení – obor 23-13-9 Konstrukční a procesní inženýrství FSI VUT v Brně na FSI VUT v Brně
 • člen oborové rady pro studijní obor 4101V008 Technika a mechanizace zemědělství doktorského studijního programu P4106 Zemědělská specializace Agronomické fakulty MZLU v Brně
 • člen akademického senátu FSI VUT v Brně

Projekty

 • Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/95/0461, 1995-1997
 • Ekologická optimalizace mechanické převodovky, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/99/1490, 1999-2001
 • Technická diagnostika závěsu kola, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/03/0304, 2003-2005
 • Simulační modelování mechatronických soustav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MSM 0021630518, 2005-2011
 • NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ED0002/01/01 , 2009-2013, senior researcher
 • Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 0FR-TI3/442, 2011-2013
 • Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, EE2.3.30.0039, 2012-2015, mentor
 • Generační inovace metody testování tlumení vozidel, Technologická agentura České republiky, TA 04031251, 2014-2017

Citace ostatní (bez autocitací)

12