RNDr.

Hana Trnková

FAST, AIU – odborný asistent

+420 54114 7260
trnkova.h@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Hana Trnková

Publikace

  • 2011

    CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; BUŠINOVÁ, P.; TRNKOVÁ, H.; HUBÁLEK, J. Fabrication of copper microparticles based working electrodes for electrochemical detection of adenine. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. s. 148-151. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
    Detail

  • 2007

    TRNKOVÁ,H.; NOVOTNÁ,H. Vytvoření struktury a studijních opor pro předměty modelování v rovině a prostoru. 2007. s. 1-9.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.