RNDr.

Hana Trnková

FAST, AIU – odborný asistent

+420 54114 7260
trnkova.h@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Hana Trnková

Projekty

  • 2008

    Vytvoření struktury a studijních opor pro předmět Architektoniské aplikace CAD, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
    Detail

  • 2006

    Vytvoření struktury a studijních opor pro předměty modelování v rovině a prostoru, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
    Detail