Ing. Mgr.

Eva Mrázková

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – odborný asistent

zampachova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná matematika 
  • 2006, Mgr., Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor Teoretická fyzika a astrofyzika
  • 2005, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Matematické inženýrství

Přehled zaměstnání

  • 2010-dosud, odborný asistent ÚM FSI VUT v Brně
  • 2009-2010, asistent ÚM FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

  • Cvičící - Matematika I, Matematika II, Matematika IV, Statistický software

Vědeckovýzkumná činnost

  • Aproximace ve stochastické optimalizaci a jejich aplikace

Akademické stáže v zahraničí

  • 2008, MathMods Intensive Programme in Mathematical Models in Life and Social Sciences, University of L'Aquila, Itálie (2 týdny)
  • 2007, studijní pobyt na University of Malta, Department of Statistics & Operations Research, Malta (3 měsíce)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

4

Citace ostatní (bez autocitací)

7