Ing.

David Prochazka

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

prochazka.d@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Prochazka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1997-2003 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo
  • 2003 - 2008 magisterské studim, Ústav fyzikálního inženýrství, ÚFI FSI VUT v Brně
  • 2008 - Diplomová práce na téma: "Stanovení optimálních experimentálních parametrů pro laserovou spektrometrii (LIBS) vybraných vzorků rostlin"
  • 2008 - dosud: doktorské studim, Ústav fyzikálního inženýrství, ÚFI FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Od roku 2008 v rámci doktorského studia. Výuka praktických cvičení v předmětech:

  • Metrologická fyzika (XMF)
  • Fyzika I (2F)

 

Vědeckovýzkumná činnost

  • Laserová spektroskopie (LIBS)
  • Automatizace měření v sestavě pro spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS) a spektrometrii laserem indukované fluorescence (LIBS + LIFS)