Ing.

Daniel Zuth

Ph.D.

FSI, ÚVSSR OE – odborný asistent

zuth@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ÚAI
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ÚAI

Přehled zaměstnání

 • 2005-2008 - Zaměstnanec, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 
 • 2008-2010 - Technický pracovník, Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2010-2018 - Odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2019-dosud - Odb. asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Mikroprocesorová technika
 • Technická měření
 • Spolehlivost a diagnostika
 • Informatika
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Senzorika
 • Teorie nejistot měření

Univerzitní aktivity

 • 2004-2009: Doktorand
 • 2010-dosud: Odborný asistent

Mimouniverzitní aktivity

 • 2004-dosud: člen ASI (Asociace Strojních Inženýrů)
 • 2005-dosud: člen výboru ASI (Asociace Strojních Inženýrů)
 • 2016-dosud: člen ATD ČR (Asociace technických diagnostiků)
 • 2016-dosud: člen programové komise ATD ČR
 • 2016-dosud: člen ČMSA (Českomoravská společnost pro automatizaci)

Projekty

 • VVZ MSM 0021630529 Inteligentní systémy v automatizaci - aktivní projekt (zahájení 2007).