Program VUT Junior

V současné chvíli jsou z důvodu zhoršující se epidemiologické situace nejbližší setkání zrušena. Ohledně jejich obnovení vás budeme co nejdříve informovat.

5. 9. 2020 - Imatrikulace - zrušeno


Místo konání: Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno

Slavnostní zahájení prostřednictvím imatrikulačního obřadu. Účastníky VUT Junior čeká oficiální vstup na půdu univerzity a doprovodný program.


10. 10. 2020 - Ústav soudního inženýrství - zrušeno


Místo konání: Purkyňova 118, Brno
VUT Junioři se mohou těšit na FabLAB Experience. Jedná se o návěs se skrytou dílnou, který nabízí vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií.
web ÚSI / web FabLAB


7. 11. 2020 - Fakulta informačních technologií - zrušeno


Místo konání: Božetěchova 2, Brno

Seznámení s oblastí IT a poznání, co je to vlastně počítač. VUT Junioři si zkusí naprogramovat hru nebo vlastního robota.
web FIT


5. 12. 2020 - Fakulta stavební - zrušeno 


Místo konání: Veveří 95, Brno

Úvodní přednáška na téma stavebnictví a odpolední rozdělení na skupiny. VUT Junioři poznají oblasti, kterými se stavaři zabývají, a to od počítačového modelování nosných konstrukcí, přestup tepla, proudění kapalin, až po vlastní návrh staveb se zřetelem na uvažování architektonického prvku.
web FAST


16. 1. 2021 - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií


Místo konání: Technická 10, Brno

VUT Juniory čeká úvodní přednáška o elektrotechnice a komunikačních technologiích a odpolední rozdělení. V rámci sedmi menších skupin se podrobněji seznámí s daným tématem a praxí v elektro oblasti.
web FEKT


13. 2. 2021 - Fakulta podnikatelská


Místo konání: Kolejní 4, Brno

Účastníci budou seznámeni se základy marketingu a marketingové komunikace. První část bude mít formu přednášky a ve druhé části si mladí studenti vyzkouší získané znalosti aplikovat do praxe.
web FP


20. 3. 2021 - Fakulta architektury


Místo konání: Poříčí 5, Brno

Program bude zahájen přednáškou, seznámením se s organizátorem storyboard a vyvrcholí dvěma praktickými workshopy – „Kresba perspektivy“ a „Architektura hrou“.
web FA

17. 4. 2021 - Fakulta strojního inženýrství


Místo konání: Technická 2, Brno

VUT Junioři si společně poslechnou přednášku „Cesta za Sluncem“, která bude zaměřena na úplné zatmění Slunce, a poté se rozdělí na dvě skupiny, v rámci kterých navštíví workshopy "Ukaž, co dokážeš s LEGO MINDSTORMS" a "3D tisk jako běžná součást našich životů".
web FSI


15. 5. 2021 - CEITEC


Místo konání: Purkyňova 123, Brno

Úvodní přednáška naváže na prohlídku laboratoří Středoevropského technologického institutu. Žáci se seznámí s tím, co je to CEITEC, nanotechnologie, a mimo jiné se mohou těšit na praktickou zkoušku řezání křemíku či experimenty s dusíkem.
web CEITEC


Promoce (termín bude upřesněn)


Místo konání: Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno

Slavnostní ukončení prostřednictvím promočního obřadu a předání diplomů za úspěšné absolvování programu VUT Junior z rukou vedení VUT.
Náhradní účastníciProgram je připraven pro všechny řádně přihlášené VUT Juniory. Na začátku každého setkání se vyplňuje prezenční listina.

V případě, že se řádně přihlášený VUT Junior nemůže plánovaného setkání zúčastnit, může jeho místo na daném setkání zaplnit náhradník (kamarád, sourozenec), ovšem pouze s předchozím souhlasem kontaktní osoby programu VUT Junior. Ta si vyžádá kontakt na rodiče náhradníka a seznámí jej s pravidly programu VUT Junior.

Odpovědnost: Mgr. Nicole Králová Krinková