Master's Thesis

Design of system control and diagnostics water heating using solar energy

Final Thesis 5.94 MB Appendix 11.15 MB

Author of thesis: Ing. Kristián Kužel

Acad. year: 2012/2013

Supervisor: Ing. František Vdoleček, CSc.

Reviewer: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstract:

This thesis deals with problems related to heating of hot service water. It focuses
on solar water heating, describes individual types of solar panels and summarizes the existing
information about solar water heating. It demonstrates actual problems of solar system
solution on a specific  example  of a two-generation  family house, where it analyses
possibilities of diagnostics and control of such system. It also deals with suggestions
of possible expansion of the current solar system.

Keywords:

Solar water heating, diagnostics, solar panel, temperature sensor, solar radiation, solar
collector, heat-pipe, U-pipe, Direct flow

Date of defence

18.6.2013

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaEznamka

Grade

E

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Supervisor’s report
Ing. František Vdoleček, CSc.

Předložená diplomová práce sice vyčerpala své zadání. Jedná se o velmi atraktivní problematiku, ale ne všechny aspekty jsou dotaženy do potřebné hloubky. Diplomant si bohužel nerozvrhl optimálně čas ke zpracování práce a některé části tak vyznívají dosti povrchně.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment C
Working process, extent and suitability of applied methods D
Scholarly contribution and originality D
Ability to interpret achieved results and draw conclusions D
Applicability of results in practice or theory D
Logical arrangement of thesis and its layout D
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations C
Student's independence when working on the topic C

Grade proposed by supervisor: D

Reviewer’s report
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá teoretickým rozborem problematiky ohřevu teplé užitkové vody a dále podrobněji popisuje konkrétní systém pro ohřev TUV rodinného domu. Z práce není úplně jasné co vlastně student navrhl a provedl pro řízení a diagnostiku tohoto systému. Jedná se spíše z větší části o popis již několik let funkčního systému. Jistým náznakem modernizace a zavedení diagnostiky je kapitola „5.7 Rozšíření možností diagnostiky“, která však obsahuje nepřesnosti jako špatné odkazy obrázků a v následující kapitole jsou nepopsané grafy naměřených hodnot. Dalším náznakem aktivity je program pro záznam a monitorování celého systému s možností prohlížení hodnot přes internet. Opět chybí podrobnější popis tohoto programu a webserveru. Taktéž jsem neměl možnost sledovat systém v reálném čase, protože ze tří pokusu kdy jsem navštívil uvedené stránky, byl systém vždy OFF-LINE. Práce se nevyvarovala gramatických chyb a v celé kapitole 3 student zapomněl na citace obrázků. Předloženou práci doporučuji po zodpovězení otázek k obhajobě.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment E
Working process, extent and suitability of applied methods D
Scholarly contribution and originality E
Ability to interpret achieved results and draw conclusions E
Applicability of results in practice or theory D
Logical arrangement of thesis and its layout D
Grafic layout, used style and language level E
Work with used sources including quotations E

Grade proposed by reviewer: E