Bachelor's Thesis

Project of web interface for evidence and setting of systems WAGO – En Ocean

Author of thesis: Bc. Svatopluk Pudík

Acad. year: 2010/2011

Supervisor: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Reviewer: Ing. Jiří Voldán

Abstract:

The objective of this bachelor thesis is creation of the GUI interface for setting of wireless
collection of datas from the machines. The thesis will function as a documentation for the created
software when applying in other production locations. The created tool will be used by a service
engeneer for setting of the wireless transmitters on the PLC WAGO with the wireless module
EnOcean. The interface is realized as a webpage that is accessible from any computer on the site. On
this webpage, it is possible to show the monitoring of the actually set and active transmitters from the
machines, eventually add or remove the transmitters if needed, without necessity of uploading a new
software to the PLC or restraint of the other transmitters.

Keywords:

Wireless communication, programmable automat, PLC, WAGO, EnOcean

Date of defence

21.6.2011

Date of publish

19.6.2016

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší administraci komunikace mezi WAGO kontrolérem a bezdrátovým vysílačem výrobního stroje. Řešená část systému se skládá z přístroje WAGO PLC 750-841, k němu připojeného přijímače WAGO EnOcean Radio Receiver 750-642 a z vysílačů EnOcean RF Sensor Transmitter Module STM 110, ke kterým jsou připojena čidla ze strojů. Chtěl bych vyzdvihnout samostatnost studenta při řešení práce, velmi dobrou grafickou podobu práce a relativně jasné formulace.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic A

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Jiří Voldán

Práce měla za cíl vytvořit uživatelské rozhraní pro nastavení bezdrátového sběru dat. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci programovací i elektronické části. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby. Hlavní cíle byly úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations B

Grade proposed by reviewer: B